2005 Hade Lennart Jirlow en utställning i en konsthandel i Stockholm. En man kom in och ville visa konstnären en Jirlow-målning som mannen var ägare till. Tavlan – föreställande en clown – kunde Jirlow direkt se var falsksignerad. Konstnären tog själv hand om målningen och överlämnade den till polisen. På målningens framsida hade då Jirlow diagonalt över duken målat ett streck och skrivit "Falsk" och på baksidan "Falsk målning". Skämtsamt kan man således säga att det är en halväkta Jirlow. Vad hände då med mannen som fick sin målning "beslagtagen" av konstnären? Jo till honom gjorde Jirlow en ny och nu garanterat äkta clown! Mer om tavlan som förverkades av åklagarmyndigheten 2006 i programmet.

Andra falsksignerade målningar som visas upp i Antikmagasinet ur vår referenssamling är bl.a. Yrjö Edelmann, Miro, Carl Larsson och Bengt Lindström.