Den 24 januari slår det amerikanska auktionshuset Wright upp dörrarna till en försäljning bestående av italienskt glas. Av de 120 utrop som kommer auktioneras ut kan en tredjedel härledas till familjen Barovier, vilken sedan 1300-talet är en av de mest kända glastillverkarna på ön Murano utanför Venedig. Låt oss berätta lite mer om historien bakom glasmästarfamiljen Barovier.

Den äldsta kända familjemedlemmen, Jacobello Barovier föddes runt år 1295. Jacobello fick två söner, Antonio och Bartolomeo, vilka tillsammans la grunden för familjeföretaget nä de år 1348 började tillverka glas på ön Murano. Glastillverkningen hade flyttat från Venedig till grannön ungefär femtio år tidigare på grund av den höga brandrisken.

Under århundradenas lopp skulle familjen bli en av de mest inflytelserika bland öns många glastillverkare och under renässansen blev Angelo Barovier, en ättling till Jacobello en sann  pionjär inom glaskonsten då han utvecklade en teknik för att framställa glas som var nästan helt klart och transparent.

Vill du läsa mer om glastillverkningen på Murano? Klicka här.

Färgstarka Murano. Foto via Charming Italy Tour Operator. Färgstarka Murano. Foto via Charming Italy Tour Operator.

Barovierfamiljens mer moderna historia är, såväl som familjens bidrag till glastraditionen i stort, nära sammanlänkad med den komplicerade situation Venedig befann sig i under 1800-talet. År 1797 hade Napoleon intagit staden (vilken fram till dess hade varit en egen republik) och mellan år 1814-1866 tillhörde Venedig Österrike-Ungern, som genom hög beskattning försökte stoppa glastillverkningen på ön. Även om produktionen gick ner misslyckades Österrike-Ungern med sitt försök och Barovierfamiljens glastradition överlevde.

År 1866 avträddes slutligen staden till Italien och glasproduktionen växte sig återigen starkare, mycket tack vare Dottore Antonio Salviati, som arbetat som advokat i den norditalienska staden Vicenza, innan han flyttade till Murano. År 1859 öppnade Salviati en fabrik och började massproducera glasarbeten – vilket innebar att allt fler kunde handla varorna. Tidigare hade glaset varit en lyxvara för världens bemedlade, men tillgängliggjordes nu för massorna och Murano blev produktionens naturliga mittpunkt. Tillsammans med sina kompanjoner uppmuntrade Salviati öns glastillverkare att återupptäcka glömda traditioner och tekniker.

Giuseppe Barovier år 1914. Foto: Wright. Giuseppe Barovier år 1914. Foto: Wright.

Under 1800-talet började bröderna Benedetto, Benvenuto och Giuseppe Barovier att arbeta för Salviati. Giuseppe, den yngste av bröderna, visade sig vara den allra skickligaste och hade ett säkert sinne för estetik och bemästrade de allra svåraste teknikerna.

År 1896 lämnade de tre bröderna Salviati för att öppna eget: Artisti Barovier. Vid den här tiden hade Giuseppe blivit erkänd som öns främsta glasmästare på grund av hans enastående arbeten i millefioriglas. Bröderna började tillverka allt mer millefioriglas, det vill säga glas dekorerat med skivor från olikfärgade glasstavar. Vid 1920-talets slut hade ryktet om brödernas skicklighet spridit sig och deras stil plockats upp utomlands.

Efter första världskriget övertog Benedettos söner Nicolò och Ercole rodret. År 1919 döptes företaget om till Artistica Barovier och sju år senare blev Ercole dess konstnärliga ledare.

Ercole utmärkte sig som en sinnrik, innovativ och produktiv skapare. År 1929 tog han sig an ett projekt som skulle spela en avgörande roll i glashistorien, serien Primavera.

Verken bestod av tjocka och transparenta glasväggar vars inre utgjordes av ett nätverk av bubblor och sprickor. Tekniken var helt ny och än idag har både Artistica Barovier och andra konkurrenter misslyckats med att återskapa tekniken, vilket gjort att glas ur Primavera-serien är mycket sällsynta och eftertraktade.

År 1936 slog Barovier ihop påsarna med bröderna Toso, en annan av öns främsta glastillverkare och bildade Barovier & Toso. Under 1980-talet tog Ercoles son, Angelo, över företaget och skapade allt mer samtida glas. Bland annat tillverkades en specialgjord kristallkrona helt i glas åt en saudiarabisk kung. Idag leds företaget av Jacopo Barovier, Angelos son, som främst fokuserar på Barovier & Toso lamptillverkning.

Än idag upprätthåller Barovier & Toso det arv och den tradition Jacobello Barovier inledde för nästan tio sekel sedan. Genom extraordinär glasstillverkning baserad på traditionella tekniker och utmärkt design upprätthåller Barovier & Toso arvet efter Jacobello Barovier än idag. Glasarbeten gjorda av familjens stamfäder används fortfarande som exempel när Muranos enastående glasstradition kommer på tal.

Den 24 januari har du chansen att lägga vantarna på din egen bit italiensk glashistoria.

Upptäck Wrights samtliga utrop här!