1. Hantverket är nästan 20 000 år gammalt

Figuriner i ler- och stengods går att spåra långt bak i den europeiska historien, men de allra tidigaste bruksföremålen i keramik härstammar från östra Asien och tillverkades i Kina och Japan. Annat lergods har hittats i vad som nu är östra Ryssland och har daterats till mellan 10 000 - 20 000 år f.Kr, även om dessa föremål verkar ha varit rent dekorativa.

Vänster: Vas från antikens Grekland föreställande Athena och Herakles, cirka 500 f Kr. Höger: Keramikplatta av Euphronios, omkring 500 f. Kr. Foton via Wikipedia. Vänster: Vas från antikens Grekland föreställande Athena och Herakles, cirka 500 f Kr. Höger: Keramikplatta av Euphronios, omkring 500 f. Kr. Foton via Wikipedia.

2. Keramikos blir keramik

Ordet keramik härstammar från det grekiska ordet keramikos, vilket i sin tur kommer från termen keramos, som betyder lera. Traditionellt har keramik gjorts av just lera (eller lera blandad med ytterligare material) som sedan bearbetats och bränts – i princip samma process som används i dagens industrier.

Urna, Zhejiang, Kina. Foto via Pinterest. Urna, Zhejiang, Kina. Foto via Pinterest.

3. Högljudd debatt om världens första porslin

Flera experter hävdar att det första porslinet tillverkades i den kinesiska provinsen Zhejiang under Han-dynastin (206-220 f.Kr), efter att fragment från porslinstillverkning hittats på de arkeologiska utgrävningarna kring Shanglinsjön, där flera forntida brännugnar hittats tidigare. Brännugnarnas utformning tyder på att temperaturen kunde nå mycket höga grader, runt 1260 - 1300 °C.

Men det finns andra som menar att celadon, ett tidigt kinesiskt stengods täckt med fältspatglasyr i blekgröna toner producerades redan tusen år innan vår tideräkning och skulle vara den äldsta typen av porslin. Dock råder det delade meningar om huruvida celadon ska benämnas som porslin och merparten av världens specialister menar alltså att det var först under Han-dynastin som det riktiga porslinsproduktionen startade.

4. Keramik och rymdteknik

Keramik används alltmer vid tillverkning av militära flygplan och har länge använts i konstruktionen av rymdfärjor och deras utrustning. Denna typ av keramik har utformats för att klara av en temperaturer på över 1 280 grader °C och genom att täcka rymdfärjorna med keramikplattor skyddas farkosten från eventuell överhettning när den återvänder till jorden genom atmosfären.

Operahuset i Sydney. Foto via Wikipedia. Operahuset i Sydney. Foto via Wikipedia.

5. Svenskt gods klär operahuset i Sydney

Visste du att flera nordbor hade ett finger med i spelet då det berömda operahuset i Sydney byggdes? Operahuset ritades av den danske arkitekten Jørn Utzon och är med sitt segel-lika tak antagligen hans mest kända byggnad. Taket i fråga är täckt av drygt en miljon vitglaserade keramikplattor som tillverkades av det svenska bruket Höganäs. Leran till plattorna bröts i trakten runt skånska Ekeby.

Här hittar du Barnebys Porslin & Keramik-kategori!