Ordet grafik kommer ursprungligen från det grekiska ordet ”grafein” som betyder ”skriva”. Idag har ordet blivit den allmänna benämningen för tryck som görs som konstverk.

Människan har i årtusenden ristat och repat tecken och bilder på olika underlag, däribland de sten­ och hällristningar från bronsåldern och vikingatiden som finns bevarade än idag på platser runt om i Norden. Det var först för ca 2000 år sedan, då pappret uppfanns i Kina och därefter spred sig till Europa, som tryckkonsten på riktigt tog fart.

Den första riktiga trycktekniken bestod av träsnitt. En metod som under Albrecht Dürers ledning i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet blev höjd över de flesta konstarter. Kring denna tidpunkt utvecklades även nya tekniker i form av kopparsticket, som gjorde det möjligt att få ännu finare och mer detaljerade illustrationer inom framförallt boktryckarkonsten.

Gravyren ersattes på 1600-talet av en ny teknik som innebar att man etsade ner linjer i plåt med hjälp av en stark syra, något som kallas just etsning. Metoden underlättade gravyrtekniken och gjorde den snabbare. Rem­brandt och Francisco Goya var flitiga användare av denna teknik.

Under slutet av 1800-talet och en bit in i 1900-talet fick litografin sitt stora erkännande och ansågs vara en konstform lika viktig som alla andra. Många av de stora mästarna så som Pablo Picasso, Joan Miro, Henri Matisse, Marc Chagall och Salvador Dali skapade litografier, och är än idag bland de mest populära namnen att buda på när det gäller att köpa grafik på auktion.

Under mitten av 1900-talet utvecklades en rent kommersiell tryckmetod vilken kom att kallas för silkscreen. Denna schablonmetod blev snabbt populär inom popkonsten där framförallt Andy Warhol var en av frontfigurerna.

Samtliga konstverk finns att buda på hos auktionshuset Subastas Galileo, som håller auktion den 27 april.

Ni hittar deras katalog här!