I juni i år såldes Amedeo Modiglianis "Jeanne Hébuterne (au foulard)" från 1919 för cirka 391,5 svenska kronor hos Sotheby's, långt över utropspriset. Även förra året gick flera målningar av Modigliani för mycket höga summor. Men i takt med att efterfrågan på verk av den italienske konstnären ökar, växer också marknaden för förfalskningar. Experter menar att marknaden präglas av en osäkerhet gällande huruvida många verk av Modigliani är äkta eller inte, och att det beror på en bristande expertis och käbbel mellan forskare.

Det finns fem olika Modiglianikataloger, varav en av dem anses vara den tillförlitligaste av de största auktionshusen. Den skrevs av Ambrogio Ceroni och uppdaterades senast 1972, men är inte helt komplett. Ceroni registrerade bara verk han själv sett med egna ögon, och besökte under sin livstid aldrig USA.

För att få bukt med problemet har en ideell organisation, The Modigliani Project, startats för att upprätta en ny katalog för Modiglianis målningar. Projektet grundades av forskaren Kenneth Wayne, som haft Modigliani som huvudämne i sin forskning de senaste 30 åren.

Till att börja med ska man klargöra Modiglianis teknik och arbetsmetoder genom vetenskapliga analyser av franska allmänna samlingar och därefter utöka forskningsområdet till verk i övriga länder.

Mängden misstänkta förfalskningar, som enligt Kenneth Wayne består till större del av teckningar än målningar, försvårar både forskning och marknad kring Modigliani. Men forskningsgruppen menar att man innan årsskiftet kommer att kunna släppa nya rön om verkens äkthet.