Allt är en del av ett nytt projekt på Twitter under hashtagen #AskACurator som pågår idag. Deltagande museer ifrån  Sverige är Arkitektur- och Designcentrum (ArkDes), Tekniska museet och Världskulturmuseerna.

Läs mer om projektet här!

Självklart finns även Barnebys på Twitter, ni hittar oss här!