Studien redovisar uppgifter från 2015 som visar att censuren av konstnärer nästintill har fördubblats sedan 2014. Totalt har 23 konstnärer blivit fängslade, 42 åtalade, 24 fysiskt attackerade och tre mördade på grund av deras konstnärliga uttryck. Kina censurerade i fjol 20 konstnärer, Iran 16 och Ryssland 15. Uppgifterna är hämtade från flera olika källor däribland nyhetsrapporteringar, journalister och Freemuses samarbetspartners.

Freemuse kan genom studien dra slutsatsen att det skett en oroande ökning av antalet attacker mot konstnärlig verksamhet. Det fria flödet av nyhetsrapportering som fungerar som stödjande bevis för nämnda fall kan dock inte hittas för länder såsom Nordkorea där media kontrolleras av staten, varför studien inte har kunnat redovisa uppgifter därifrån.

- Att Nordkorea tillhör de mest censurerade och kontrollerade länder i världen, reflekteras inte i vår statistik… [det innebär] att det är extremt svårt för vilken människorättsorganisation som helst att dokumentera och verifiera information gällande överträdelser inom en sådan regim, berättar Magnus Ag, handläggare på Freemuse.

Terrorattackerna i Paris i fjol där 89 personer dödades, räknas som det enskilt största angreppet på den konstnärliga friheten.

- Utan att spekulera om motivet bakom attackerna, ser vi det fasansfulla dådet på Bataclan som ett angrepp mot en konserthall där publiken åtnjuter rätten att delta i kulturlivet. Detta har lett till att många har avstått från att besöka museer, gå på konserter och teatrar månader efter attackerna, säger Ag

Attackerna på Charlie Hebdos huvudkontor har dock inte tagits med i studien då Ag konstaterar att fall involverade ”journalister, icke-fiktions författare, bloggare och tecknare som arbetar i nyhetsmedia” undersöks av organisationer, däribland Reportrar utan gränser, Committee to Protect Journalists och PEN.

Rapporten från Freemuse inkluderar rätten till kreativa och konstnärliga uttryck som fastslogs av 53 medlemsländer under ett möte med FN:s råd för mänskliga rättigheter den 18 september 2015.

 

Läs studien Art Under Threat av Freemuse