Hur tog du dina första steg in i auktionsbranschen?

Jag började på Beijers Auktioner 1985, vilket var Anders Walls nystartade auktionshus. Jag arbetade tillsammans med Carl Gustaf Petersen som var VD och experter som Lars Gundberg och Louise Lyberg.

Det var fantastiskt kul, vi var ett litet sammansvetsat gäng som arbetade nära kunderna. Det var egentligen först då som auktionshusen vände sig till privatpersoner, vilket förändrade marknaden radikalt och prisnivåerna nådde helt nya höjder.

Innan dess var auktioner ett grossistled för konst och antikhandlare och några få samlare. Det var först på mitten av 1980-talet som man började med omfattande kataloger med bilder på föremålen.

Det glada åttiotalet var en turbulent tid. Efter kraschen startade jag och min kollega Peter Jordansson, Jordansson & Nytén. Verksamheten bestod av konstrådgivning där vi arbetade väldigt nära våra kunder och tog hand om allt från inköp till restaurering och kontakten med auktionshus och handlare vilket var ganska nytt i Sverige.

Ni var bland de första som handlade med fotografi, eller hur?

Ja, vi var relativt tidiga med att bygga upp samlingar av fotografisk konst för flera kunders räkning.

Efter det gick du tillbaka till auktionsvärlden igen?

Ja, min gamla chef Carl Gustaf Petersen, då VD på Bukowskis, hörde av sig och undrade om jag ville driva en ny avdelning med samtidskonst som man sett hade kommit starkt internationellt. Efter ytterligare ett par år, samtidigt som Fotografiska öppnade i Stockholm 2010, fick jag ansvar för att utveckla en avdelning för fotografi.

Varför slutade du på Bukowskis?

Jag har hållit på med auktioner i strängt taget hela mitt yrkesverksamma liv, så jag kände att jag ville lära mig något nytt.

Vilket jag verkligen gjort, dessutom är det fantastiskt kul att ha ett internationellt perspektiv och vara del i ett företag där man har både kunder och kollegor över hela världen.

Hur hittade AXA Art dig?

Det var egentligen jag som hittade dem för femton år sedan, då jag hade en kund med en fin konstsamling som ville ha en bra konstförsäkring. Sedan dess har vi haft kontakt med flera kunder och nu sitter jag här.

Vilka erfarenheter har du tagit med dig från auktionsvärlden till ditt nya arbetsplats på AXA Art försäkringar?

Jag tar med min kunskaper om branschen och det jag har lärt mig om konst under alla år, men även min kundkännedom. För AXA Art är det minst lika viktigt vem vi försäkrar som vad vi försäkrar.

Förklara?

Vi vill ha kännedom om de kunder vi försäkrar. Vi annonserar inte stort att vi söker kunder, utan går mest på rekommendation.

Tidigare har den svenska marknaden sköts från Oslo. Varför öppnar man i Sverige?

Axa Art Insurance är en del av AXA Group som i sin tur är världens nionde största bolag. AXA Art försäkrar konst för mer än 100 miljarder dollar globalt. Det är världens enda renodlade försäkringsbolag som fokuserar konstsamlingar för privatpersoner, museer, institutioner. Nu är vi tre personer i det nordiska teamet, Valdemar Matheson, som är chef i Norden och försäkringskunnig med lång erfarenhet och Ann Falahat som har samma bakgrund som jag. Hon är konsthistoriker och har arbetat med konst, värdering och försäljning och rådgivning av konst hos den legendariske konsthandlaren Kaare Berntsen och Nasjonalmuseet i Oslo.

Hur kommer det sig att du byter karriär när du nått "toppen" på Bukowskis?

If you want to stay young, you have to learn new things! Jag vill förädla det jag redan kan och samtidigt pröva något nytt även om jag på många sätt rör mig i samma värld.

Ger ni även råd om hur och var man ska restaurera ett skadat konstverk?

Ja, det gör vi. Dels genom vårt svenska kontaknätet av experter inom olika områden, men som kund får man ju även tillgång till världens främsta nätverk av hantverkare och restauratörer. Exemplevis finns det inga riktigt duktiga konservatorer på fotografi i Sverige. Inte heller någon specialexpert på Picasso.

Måste ni vara experter på konst?

Hur viktigt är det att vara försäkrad?

I vår värld som ofta anses lite glamorös, så är ju sällan försäkringar det första man tänker på, men om man sätter sig in det eller ännu värre blir drabbad på något sätt så är det väldigt viktigt att vara rätt försäkrad. Har du en stor samling – ofta till ett stort ekonomiskt värde- så finns det inte en chans att den täcks av en vanlig hemförsäkring. De flesta andra försäkringsbolag har svårt att bedöma värdet vid en skada, liksom huruvida det är möjligt att reparera eller restaurera ett föremål, samt vilken värdeminskning det utgör.

Vad är det vanligaste försäkringsärendet som ni handskas med?

Det är hanteringsskador och olyckor, till exempel när man flyttar och transporterar konstverk eller föremål. Axa Arts försäkringar täcker det för såväl privatpersoner som för företag.

Här kan du läsa av några av konstvärldens mest spektakulära stölder!

När jag tänker på konstförsäkringar så tänker jag direkt på några av världens fräckaste konststölder. Hur vanligt är det egentligen med konststölder?

Det är mindre vanligt än till exempel hanteringsskador men visst händer det. Och visst är det klart att man sover godare om natten om man vet att man har en försäkring som täcker det. När och om det händer är det ju lätt att vara efterklok.

För ett antal år sedan så hände en förskräcklig olycka när Steve Wynn körde armbågen rätt genom duken på en målning av Piacsso för dryga miljarden. Var han kund hos AXA Art?

Det är konfidentiellt så det kan jag inte säga. Precis som i auktionsbranschen talar man aldrig om sina kunder.

Här kan du läsa mer om konstskandalen!

Vad är skillnaden när man som privatperson tecknar en försäkring jämfört med när ett företag gör detsamma?

Vi anpassar villkoren specifikt efter den som behöver försäkra sin konst. Man tittar på vad för konst det rör sig om, hur den exponeras och vilka risker som föreligger. Det kan handla om hur mycket människor som rör sig i lokalen, att man har antagit rätt säkerhetsåtgärder i form av lås och larm, och så vidare.

När det kommer till konsthandlare och gallerister handlar det ofta om att väga in alla transporter och all hantering där konstföremålen kan skadas eller förstöras på olika sätt. Då blir det en annan typ av avtal.

Vad är fördelarna med att använda ett internationellt försäkringsbolag?

Dels är det oumbärliga kontaktnätet av experter inom alla olika områden, från konservatorer till speditörer. Sen ska man sticka under stol med att AXA Art Insurance har lång erfarenhet, många duktiga medarbetare och en annan kapacitet rent ekonomiskt eftersom vi är så stora.

Så hur går jag till om jag vill försäkra min konst hos AXA Art, ringer jag dig?

Ja, man tar kontakt med mig eller någon av mina nordiska kollegor. Därefter sätter vi upp ett möte då vi träffar kunden och går igenom vad det är man vill försäkra samt vad det är det är för typ av försäkring man är ute efter.

En fördel är om man redan har en förteckning, eller en värdering över sin samling, som man kan utgå ifrån.

Många väljer AXA Art tack vare bra vilkor samt den höga servicegraden, och konkurrenskraftig priser! Om olyckan är framme ringer du som kund mig direkt, då har jag ju sett din samling och vet vad du har konst vilket gör processen mycket smidigare. Det är en kort korridor.

Gör ni även värderingar?

Nej, det gör vi inte. Då finns risken att vi är partiska. Däremot har jag kunskap och mandat att föreslå att värdering av vissa verk bör uppdateras, både till högre eller lägre nivåer beroende på hur marknaden ser ut.

När jag varit inblandad i försäkringsärenden tidigare, i egenskap av handelskammaren auktoriserad värderingsman, görs ofta värderingarna efter att olyckan väl varit framme, vilket många gånger kan föranleda diskussioner i efterhand. Den typen av situationer gagnar ingen.

Vilka är era kunder?

85% av AXA Art i Norden är privata samlare och institutioner. Vi försäkrar också utvalda konsthandlare och auktionshus.

Så jag med min ynka konstsamling är ingen typisk AXA Art-kund?

Nu vet jag ju inte vad du har för konst hemma, så det är svårt att svara på, men vi sätter inga egentliga gränser på hur stort värde en samling kan ha, däremot tar vi en grundpremie.

Betyder din tjänst att det finns flera stora konstsamlare i Sverige än tidigare och att huvudkontoret därför satsar mer på Sverige?

AXA Art har historiskt sett varit större i Norge än Sverige och Finland, men vi ser en potential i samtliga tre länder. Det har saknats en person på plats i Sverige, men nu kan vi ge såväl befintliga som potentiella kunder ännu bättre service.

Är du intresserad av att komma i kontakt med Lena Nytén och AXA Art finns mer information att hitta här!