Gert Marcus egensinniga skulpturer i marmor men även andra material är konstverk som utmanar såväl själva rummet som vår uppfattning om färg, form och volym. Både i sitt arbete med måleri och skulptur arbetar Gert Marcus med små subtila förskjutningar av färger och former. Ett begrepp som ofta återkommer i hans konst är disjunktion. Ordet betyder ungefär "något som är förenat men ändå åtskilt" och i Gert Marcus fall innebär en disjunktion att en färg eller form övergår i en annan utan att ögat förmår märka gränsen.

I konsthistorien räknas Gert Marcus till konstruktivisterna eller konkretisterna även om han förmodligen själv helst ville skapa en egen riktning med sina teorier. Få konstnärer har så konsekvent som han ägnat sig åt att undersöka färgernas och formernas värld. Formbyggandet ledde till att han efterhand alltmer kom att ägna sig åt skulptur. "Färgen bestämmer formen", som han själv uttryckte det.

Här kan du läsa tidigare inlägg om Gert Marcus-utställningen på Konstakademin 2013!