Edward Hopper studerade vid Correspondence School of Illustrating i New York City 1899–1900 samt på New York School of Art 1900–1906 för att bli illustratör. Han började sin karriär under 1910-talet som reklamtecknare och det var först på 1920-talet som det konstnärliga genombrottet kom, med traditionellt realistiska bilder med rötter i friluftsmåleriet.

Målningarna som föreställer anonyma människor och det banala stadslivet präglas av ensamhet och avskildhet. Man kan även se en koppling till den amerikanska regionalismen samt den nya sakligheten genom hans storstads- och landsbygdsscener, vilka är avbildade med en dokumentarisk noggrannhet. Några av hans mest kända verka är Model Reading (1925), Room in Brooklyn (1932) och den ikoniska målningen Nighthawks (1942).

Edward Hopper räknas idag till en av de mest inflytelserika moderna amerikanska konstnärerna under 1900-talet.

Fler konstverk av Edward Hopper hittar ni på auktion här!