Jackson Pollock var en amerikansk konstnär och centralfigur inom den abstrakta expressionismen. Pollock var även en av förgrundsgestalterna inom action painting, vilket innebär att konstnären kastar och stänker färg på duken istället för att använda penslar. Han utvecklade en teknik som senare kom att kallas för "dropp-tekniken", där han spände upp dukar på golvet som det sedan droppades på. Pollock använde stelnade borstar och pinnar för att få till effekten och kunde i vissa fall göra hål i målarburk för att få en förlängs dopplinje.

Pollock omkom i en bilolycka vid 44 års ålder.