Josef Frank föddes 1885 i Wien och utbildade sig till arkitekt vid Tekniska Högskolan i Wien. Runt 1910 började han tillverka möbler och textilier till sina inredningar, och kom i kontakt med Svenskt tenns grundare Estrid Ericson under slutet av 1920-talet.

Josef Frank tilltalades av ett fritt och konstnärligt stilideal och motsatte sig standardiserade inredningar. Stålrörsmöbler såg han som ett hot mot mänskligheten och menade att standardiserade inredningar skulle göra människorna likriktade.

Av samma anledning var han emot enfärgade miljöer och ansåg att mönstrade ytor hade en lugnande inverkan på människor, medan enfärgade verkade orolig.

Efter att ha tvingats i landsflykt 1933 hamnade han i Stockholm och anställdes av Svenskt tenn 1934. Med färger, mönster, skarpa kontraster och material som gick emot dåtidens ideal gjorde Josef Frank och Estrid Ericson succé på världsutställningarna i Paris 1937 och New York 1939. Tillsammans blev deras formgivning själva modellen för det som kom att kallas Swedish Modern.

Här hittar du alla föremål av Josef Frank som finns på auktion just nu.