Hästens centrala betydelse för människan kan inte nog understrykas. Som en källa till föda samt i egenskap av bruks- och sällskapsdjur har hästens viktiga roll befästs under århundradena. Dessutom har hästen en lång tradition av att användas som konstnärligt motiv. Redan i det antika Grekland var hästen en symbol för skönhet, styrka och ära, vilket gjort att hästen avbildats oräkneliga gånger genom konsthistorien.

Under renässansen avbildades ofta adelsmän, krigsförare och kungar som ryttare tillsammans med kraftfulla hingstar. Hästen var själva sinnebilden för ära, hjältedåd och kommande segrar. Den kraft som kreaturet utstrålade spillde över på dess ryttare, då ryttaren som tyglat det kraftfulla djuret var den starkare av de två.

Edward Benjamin Herberte, "An Horse Fair". Foto: Cambi. Edward Benjamin Herberte, "An Horse Fair". Foto: Cambi.

Men hästen har inte bara symboliserat ära och kommande krigssegrar. Under 1800-talet var hästen viktig inte minst i egenskap av bruksdjur. Bland Cambis verk med hästmotiv återfinns även Edward Benjamin Herbertes An Horse Fair, där hästens betydelse för det vardagliga livet undertrycks. Jordbruket expanderade snabbt och hästen användes flitigt som dragare framför plog och kärra.

John Emms, "Gone to Earth". Foto: Cambi. John Emms, "Gone to Earth". Foto: Cambi.

En annan av målningarna som förekommer hos Cambi är den brittiska konstnären John Emms Gone to Earth. Oljemålningen visar en pågående jakt där hästen, tillsammans med jakthundarna spelar en nästan viktigare roll än jägaren själv som symbol för vitalitet och snabbhet. John Emms var själv en ivrig jaktdeltagare och är känd för sina skickliga avbildningar av hästar och hundar.

John Wheelers "Horse and Groom in a Stable". Foto: Cambi. John Wheelers "Horse and Groom in a Stable". Foto: Cambi.

Hästen har även symboliserat kamratskap och förtrogenhet, som i John Wheelers måleri.

Objekt nummer 291 hos Cambi är Wheelers fantastiska oljemålning Horse and Groom in a Stable. Hästens intensivt kastanjebruna och glänsande hårrem är ett utmärkt exempel på hästen som symbol för skönhet och ungdom. Wheelers verk ett utmärkt exempel på hur hästen symboliserar kamratskap mellan djur och människa.

 

Cambis Fine Art pågar 20-22 mars 2018 och du kan se hela katalogen här!

Hela Cambis utbud hittar du här!