I mars öppnade Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen i det gamla Badhuset i sandsten beläget på Skeppsholmen. Byggnaden uppfördes 1729 som en smedja. Huset har sedan dess använts som både bostäder och arméns kokhus samt tvätt- och badanstalt för örlogsvarvets personal fram till 1969 men nu har alltså föreningen Hertha Hillfons Vänner flyttat in flera av Herthas kända skulpturer. Det är tack vare stöd från Stockholms stad som den ideella föreningen kan möjliggöra utställningen.

“Solansikte” “Solansikte”

Hertha Hillfon är lite av ett vildfrö och räknas, av många, som en av 1900-talets främsta svenska konstnärer, och en av de första som utvecklade keramik från konsthantverk till konst. Hon blev en av pionjärerna för den fria keramiken genom att bryta mot femtiotalets vurm för kontrollerade glasyrer och ett avskalat, strömlinjeformat formspråk.

En del föremål är till synes enkla och raka i formen, storlinjiga, detaljfattiga, oglaserade. Andra är knådade, kavlade eller utskurna och hopsatta av småbitar. Oavsett spelar ofta glasyren en stor roll, eller i vissa fall avsaknaden av densamma.

“Resan”, Hertha Hillfon “Resan”, Hertha Hillfon

Nyfiken och fantasifull arbetade Hertha hårt med att tämja leran till att bli uttrycksfulla sinnliga skulpturer som växte fram i såväl monumentalformat som mindre bordsskulpturer. Motivkretsen hittade hon ofta i den enkla vardagen som omgav henne och några av hennes mer välkända skulpturer är till exempel kläder, skor och olika redskap men även djur och olika porträtt.

Mötet och inspirationen var det viktiga för hennes konstnärliga produktion, inte det exakta avbildandet, och den mänskliga anknytningen är närvarande i det mesta hon gör. Hon tyckte själv om att omge sig med sina verk och i hennes hem och ateljé trängdes surrealistisk keramik med naturligt föreställande porträtt och stora masker, skålar, fat, kannor och ornamenterade urnor, stolar, bröd, träd, duvor, tuppar, röda munnar och guldstrålande solar.

“Tempelhunden”, Herta Hillfon “Tempelhunden”, Herta Hillfon

Hon har själv sagt vid tillfälle; ”Jag älskar mötet mellan tingen. Det förklarar inte bilden, men är ett språk för sig. Varje ting talar för sig som varje ord i en dikt.” Hertha Hillfon antecknade och skrev små poetiska reflektioner som kan tydas som livsvärderingar.

Hertha Hillfon föddes 1921 utanför Härnösand som nummer fyra av fjorton syskon. Familjen flyttade sedan till era olika platser i Sverige. Från 1929 bodde de i Stockholm och fick 1936 en femrumslägenhet på Tunnelgatan, där fadern kunde driva sitt eget herr- och damskrädderi. Båda föräldrarna och flera av barnen hade konstnärliga talanger och Hertha uppmuntrades att söka sig till konstnärsyrket. Hertha började vid Edvin Ollers målarskola 1939 och det var där hon träffade sin blivande man Gösta Hillfon, formgivare och utställningsarkitekt. De gifte sig 1942 och flyttade till svärföräldrarnas hus i Mälarhöjden 1945. De fick två barn, Curt och Maria, som båda blev konstnärer.

"Saga" "Saga"

Under småbarnsåren ägnade Hertha sig främst åt familjen men deltog från slutet av 1940-talet flera gånger i Unga tecknare på Nationalmuseum. Vid studieresor till Italien i början av 1950-talet upptäckte hon etruskisk konst och kände en stark samhörighet med bildspråket och med terrakottan. Hon sökte sig till Konstfack 1953 för att hon ville lära sig den keramiska tekniken. Hennes lärare Edgar Böckman gav strikta och renläriga instruktioner som betydde mycket för henne och lärde henne att respektera materialet. När hon slutade 1957 fick hon både stipendium och Svenska Slöjdföreningens medalj.

Nu följde en period med en stark längtan att börja på nytt, av experimenterande och förkastande av sina egna verk. Osäkerheten blev till en fruktbar förutsättning för de märkvärdiga former som hon kom att skapa.

“Solansikte Bosse”, Hertha Hillfon “Solansikte Bosse”, Hertha Hillfon

På tomten i Mälarhöjden fanns en liten stuga som fick bli den första ateljén. Denna utvidgades senare och byggdes om i etapper, ett arbete som leddes av Gösta och utfördes efter Herthas önskemål. Så småningom, 1968, fanns där en fulländad verkstad och ateljé, stora ugnar, traverser i taket, en fantasieggande trädgård och plats för ett duvslag. Gösta var förutom ett stort stöd också hennes närmaste medarbetare fram till sin död 1995. Han ritade och formgav de tekniska och praktiska anordningar som krävdes för att hennes verk skulle kunna exponeras. Gösta var också en skicklig tecknare och alla hans efterlämnade alster finns bevarade. Makarna var viktiga samtalspartners för varandra och skapade tillsammans en inspirerande miljö, där det gick att kombinera arbete, vardag och hemliv. Här verkade Hertha till sin död 2013.

"Kid", Hertha Hillfon "Kid", Hertha Hillfon

Hertha Hillfon debuterade 1958 på Svenska Slöjdföreningens Form i centrum och fick sitt genombrott 1959 vid sin första stora separatutställning på Artek. Hon blev då mycket uppmärksammad för sin fria, abstrakta och skulpturala keramik som stod i kontrast till tidens tradition. Publiken både förtjustes och förskräcktes. Rörstrands porslinsfabrik sökte unga talanger och Hertha erbjöds en anställning. Hon kände dock snart att hennes plats inte var i industrin. Familjen och hemmet var en oundgänglig förutsättning för hennes verksamhet. Efter sex veckor återvände hon hem och arbetade därefter hela tiden i sin egen ateljé och verkstad i Mälarhöjden. Hon deltog i uppmärksammade samlingsutställningar i Milano, Amsterdam och London. Hon medverkade också under många år i en lång rad utställningar i Sverige på konstmuseer, konsthallar och gallerier.

"Linnet", Hertha Hillfon "Linnet", Hertha Hillfon

När Hertha Hillfon var 80 år ställdes en stor mängd av hennes verk ut på Skulpturens hus i Stockholm och 2008 gjordes utställningen Minnenas vind på Waldemarsudde.

Under många år tog Hertha Hillfon emot stora grupper av besökare från Sverige och övriga världen. I ateljén bjöds de på soppa och hembakat bröd, hemgjort te med örter från den egna örtagården eller kaffe med kakor.

Hertha Hillfon är representerad på många museer, såsom Nationalmuseum och Moderna museet i Stockholm, Rörstrands museum, Malmö konstmuseum, Röhsska i Göteborg och Västerbottens museum i Umeå. Utomlands finns hon bland annat på Nordenfjeldske kunstindustrimuseet i Trondheim, Nasjonalmuseet i Oslo, Victoria and Albert museum i London och The National Museum of Modern Art i Kyoto.

“Gösta Hillfon”, Hertha Hillfon “Gösta Hillfon”, Hertha Hillfon

Från 1960-talet och era decennier framåt blev Hertha Hillfons konst mycket efterfrågad. Många offentliga verk beställdes och finns nu över hela Sverige. Det första var skulpturen Vindbröte, en abstrakt skapelse som placerades i en vattenspegel i lobbyn till hotell Portalen i Jönköping 1963. Skulpturen var stor, ca 2 x 2 x 2 meter. Den är numera nedmonterad. På biblioteket i Sölvesborg möts man i entrén av Musa från 1983, ett stort ansikte och en snäcka i terrakotta som står vackert mot tegelväggen bakom. Utanför Barnsjukhuset i Solna sitter Astrid Lindgren och har plats för ett barn bredvid sig. Mot himmelsblå fasader i bostadsområdet Polstjärnan i Hällefors lyser Solgudinnan, Ikaros vinge och tre andra verk av Hertha Hillfon.

1962 fick Hertha Hillfon Lunningpriset, ett resestipendium på 25.000 kr, att delas mellan två framstående unga konsthantverkare och konstindustripersoner i Norden. För prispengarna företog hon 1963 en månadslång resa till Japan, med stopp i Damaskus, New Delhi och Bangkok. Gösta Hillfon var också med på resan.

Hon blev invald i Kungliga akademin för de fria konsterna 1971 och gjorde som receptionsstycke skulpturen Huvudduk. 1993 fick hon professors namn.

Hon var oerhört produktiv. Efter hennes död såldes mycket av verken med stor framgång genom en specialauktion hos Stockholms Auktionsverk.

Bli gärna medlem i föreningen Hertha Hillfons Vänner. Genom att stödja föreningen möjliggörs nya inköp av betydande verk av konstnären. Medlemmar får rabatterat inträde och bjuds in till olika specialarrangemang och medlemsträffar. Mer information finns på hemsida: www.herthahillfonskeppsholmen.se/blimedlem.

Du kan anmäla dig som medlem där eller i entrén på Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen.

Foto: Gösta Hillfon, Stockholms Auktionsverk, privat, Beata Bergström. Stockholm mars 2017