Finansexperter förutspår att pundet kommer sjunka i värde om Storbritannien går ur EU, vilket i längden skulle kunna göra det mer attraktivt att köpa konst och antikviteter i Storbritannien än vad det är just nu.

UKIP gjorde en poster för deras kampanj för ett utträde ur EU, och använde sig av ett foto av Jeff J Mitchell på flyktingar i Slovenien. UKIP gjorde en poster för deras kampanj för ett utträde ur EU, och använde sig av ett foto av Jeff J Mitchell på flyktingar i Slovenien.

Men å andra sidan kommer kostnaden för att gå ur EU påverka allmänhetens konsumtion, vilket kanske kommer innebära att man inte kommer lägga pengar på konst.

Saatchi & Saatchis kampanj för Operation Black Vote blev omtvistad. Kampanjen syftade till att få svarta, asiater och etniska minoriteter att rösta. Saatchi & Saatchis kampanj för Operation Black Vote blev omtvistad. Kampanjen syftade till att få svarta, asiater och etniska minoriteter att rösta.
Poster av Harry O’Brien. Poster av Harry O’Brien.

Och hur skulle ett utträde ur EU påverka konstnärernas vidareförsäljning av sina verk? Här går åsikterna isär. Likaså gällande importtaxor och Storbritanniens frodiga konstmarknader.

Wolfgang Tillmans installation, Between Bridges, vid öppnandet av Photo London, 2016 förra månaden. Wolfgang Tillmans installation, Between Bridges, vid öppnandet av Photo London, 2016 förra månaden.

Vissa menar att ett utträde ur EU skulle gynna de brittiska konstnärerna på hemmaplan, medan andra tror att det skulle ha en förödande effekt på de brittiska konstnärernas möjligheter att leva och arbeta ute i andra länder i Europa.

Idag är det upp till Storbritannien.