Georges Mathieus konstnärliga bana tog fart år 1942, då han signerade sina första oljemålningar. Innan dess hade den 21-årige Mathieu studerat juridik och planerade att arbeta som lärare. Fyra år senare hade Mathieu på allvar etablerat sig på den franska konstscenen och hans verk visades på utställningar runt om i Paris.

År 1950 skulle visa sig vara en central vändpunkt i Mathieus karriär – ryktet om hans särpräglade målarstil, vilken han själv kallar lyrisk abstraktion, spred sig internationellt och han producerade allt mer. Mathieu strävade efter måla verk med konstnärlig mångfald, där spontanitet, högt tempo och måleriets gester tilläts styra processen.

Mathieus sätt att måla, yvigt och nästan teatraliskt, drog till sig stor uppmärksamhet och snart organiserade konstnären tillställningar då han skapade stora målningar inför publik, långt innan performancekonsten etablerats som konstnärlig inriktning. År 1956 uppträder Mathieu på Théâtre Sarah-Bernhardt i Paris, och tömmer nästan 800 tuber färg på en 4x12 meter stor duk.

Inom kort hade Mathieu etablerat sig själv som den lyriska abstraktionens upphovsman, där hans okonventionella tekniker, som att trycka ut färg på duken direkt från tuben i spontana, yviga gester vittnade om rå energi och frihet.

Relationen mellan Mathieus handlag och målarduken är nästan fysiskt då de kreativa rörelserna effektivt översätts till estetik. Verkens titlar viskar ofta om historiska händelser, vilka ger målningarna en ytterligare dimension med poetiska undertoner.

Men när Mathieu försökte lansera sitt konstnärskap transatlantiskt stötte han på problem. De publika skaparsessioner konstnären planerade i New York år 1958 förbjöds och de amerikanska gallerierna vägrade att ställa ut hans verk. Mathieu hänvisades till att måla ensam på sitt hotellrum och det amerikanska nederlaget skulle gräma konstnären under återstoden av hans karriär.

År 1963 markerar Mathieus officiella erkännande, då Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris höll en retrospektiv utställning dedikerad åt Mathieus konstnärskap, vilken sammanföll med publiceringen av konstnärens bok Au-delà du tachisme.

Fem år senare, år 1968 utbröt en allvarlig eldsvåda i Mathieus ateljé och dussintals dukar förstördes, däribland Hommage aux poètes du monde entier – det monumentala verk som skapats på Théâtre Sarah-Bernhardt i Paris.

Georges Mathieu visade på stor mångsidighet under sin karriär. Vid sidan av de färgstarka, monumentala målningarna är han även känd för sin keramik och sina utmärkta författarkunskaper, vilka han visade prov på i tidskriften United States Lines Paris Review.

De sju verk av Georges Mathieu som Leclere auktionerar ut den 22 oktober har samtliga målats mellan år 1967 och det sena 1980-talet, en period då Mathieus palett blev allt bredare och mognare. Dessa storskaliga verk, alla från samma privata samlare, utgör tillsammans en enastående ensemble och en god representation över Georges Mathieus lyriska konstnärskap.

Dessutom är Mathieu i gott sällskap på Leclere, vars rika katalog dessutom bjuder på verk av Lucio Fontana, Victor Vasarely och Wifredo Lam.

Se Lecleres samlade kataloger direkt på Barnebys.