Med Åmells höstutställning precis runt hörnet är det dags för en inblick i den minst sagt omfattande visningen. I ett möte mellan modernister och 1800-talskonstnärer som Carl Fredrik Hill, Gerda Tirén och Carl Larsson.

Årets höstutställning på Åmells Konsthandel visar sig vara en uppställning utöver det vanliga med konst i särklass. Mellan den 17 november - 7 december kommer besökare kunna se verk signerade några av Sveriges främsta konstnärer som Bruno Liljefors, Sigrid Hjertén och Carl Larsson.

Bland konstnärerna representerade på utställningen återfinns landskapsmålaren Carl Fredrik Hill.

Hill var främst verksam under 1800-talets senare hälft och spenderade merparten av sitt liv på den franska landsbygden. Hans fylliga kompositioner av idylliska landskap från området kring Fontainebleauskogen kompletterades med målningar av miljöer andra konstnärer ratade – som sumpiga träskmarker, dammiga grustag och leriga åkrar. Trots att Hill idag är känd som en av våra skickligaste landskapsmålare fick han, sin kunnighet till trots, inte det erkännande han förtjänade under sin livstid. Hill led av psykisk ohälsa under större delen av sitt liv, och från år 1883 isolerade han sig i familjens hus i Lund.

Carl Fredrik Hill, Höstlandskap år 1876. Foto: Åmells Konsthandel. Carl Fredrik Hill, Höstlandskap år 1876. Foto: Åmells Konsthandel.

I år visar Åmells Carl Fredrik Hills verk Höstlandskap vilket är daterad till ett av Hills viktigaste år, nämligen 1876. Hans verk från perioden kännetecknades av en enorm skapelselust som genom pensel ömsom palettkniv fångade landskapets färger och former med känslig skärpa.

En annan naturskildrare, men som istället för landskap fokuserade på djurriket var Bruno Liljefors. Liljefors föddes i Uppsala år 1860 och flyttade som nittonåring till Stockholm för att studera vid Konstakademiens principskola. Tre år senare, efter att ha avslutat sina studier målade Bruno Liljefors Talgoxar och begav sig ut på kontinenten.

Bruno Liljefors, Talgoxar. Foto: Åmells Konsthandel. Bruno Liljefors, Talgoxar. Foto: Åmells Konsthandel.

Talgoxar är ett lysande exempel på Liljefors säregna öga för djurens karaktäristiska drag, anatomi och rörelsemönster såväl som på konstnärens detaljskärpa och kärlek för djurlivets dramatiska yttringar. Just samspelet djur emellan var något som intresserade Liljefors särskilt och naturen var en självklar plats för konstnären att vistas i. I Talgoxar har Bruno Liljefors konstnärskap verkligen kommit till rätta, i ett småskaligt verk som tillät honom att skapa verkliga närbilder av djuren.

Sigrid Hjertén, Utsikt mot Skeppsbron. Foto: Åmells Konsthandel. Sigrid Hjertén, Utsikt mot Skeppsbron. Foto: Åmells Konsthandel.

En av den svenska konstvärldens allra starkast lysande stjärnor är utan tvekan Sigrid Hjertén. Men likt Carl Fredrik Hill uppskattades inte Hjerténs konstnärskap i den egna samtiden. Hennes kraftfulla expressionistiska måleri uppfattades som barnsligt, osvenskt och glättigt, något som hennes likasinnade modernistiska kollegor även de drabbades av. Trots det överskuggades Hjertén ständigt av män, som den äkta maken Isaac Grünewald och deras gemensamma konstnärskollegor.

Läs mer om Sigrid Hjertén här!

Idag anses dock Sigrid Hjertén som en av landet allra främsta modernister, vars kraftfullt färgstarka linjerytm och motivval ständigt beundras. På Åmells visas ett av hennes återkommande Stockholmsmotiv, Utsikt mot Skeppsbron. Verket målades omkring år 1934, när familjen kommit tillbaka till Stockholm efter att ha levt flera år i Frankrike. Familjen hade återvänt dels på grund av maken Isaac Grünewalds nya uppgift som professor på vid Konstakademin men också på grund av Hjerténs psykiska ohälsa. Efter en längre vistelse på Konradsbergs mentalsjukhus strax efter flytten börjar hon måla igen, men eftersom hon fortfarande inte kan ge sig ut på jakt efter nya motiv arbetar om några av sina gamla, som lyftkranarna längs med stadens kajer.

Åmells höstutställning är en uppvisning i enastående måleri signerat några av våra allra största konstnärer. Utställningen visas mellan den 17 november - 7 december och utöver Hjertén, Hill och Liljefors kommer verk av mästare som Gösta Adrian Nilssons Seglatsen från år 1918, Carl Larssons flickporträtt Nerium och Olle Olsson Hagalunds Flicka med nyckelpiga att visas.

Mer om utställningen hittar du här.