Över trettio års samlande av legendariska fotografier resulterar nu i en hänförande auktion, kallad Innovators of Photography: A Private East Coast Collection hos det brittiska auktionshuset Phillips.

Auktionen bjuder på ikoniska verk av fotografins giganter däribland William Eggleston, Robert Frank och Diane Arbus, vilka bidragit till att etablera fotografiet som en konstform under andra hälften av 1900-talet. Deras innovativa stil har banat väg för samtida fotografer som Edward Burtynsky, Hiroshi Sugimoto, Pieter Hugo och Lalla Essaydi vars verk också återfinns på auktionen.

Många stockholmare känner säkert igen en del av de samtida verken, så som Pieter Hugos fotografier vilka visades i en utställning på Fotografiska museet under hösten 2013.

En av de främsta höjdpunkerna är William Egglestons fotografi av en trehjuling, Memphis, från 1969-1970.

Diane Arbus fotografi A family on their lawn one Sunday in Westchester, som 1968 utmanade det så tidstypiska tillrättalagda familjefotot.

Robert Franks fotografi London från 1951 var en del av en fotoserie med bilder som skulle representera livet i vardagen.

Nummer 17 ur Edward Burtynskys serie av fotografier Manufacturing Landscapes.

 

Höjdpunkterna från auktionen finns att beskåda i London mellan den 10-16 september och auktionen äger därefter rum i New York den 26 september till den 7 oktober.

Se alla fotografier i Phillips auktion här!