Många ikoner gick under i och med 700- och 800-talets ikonoklastiska rensningar. Men samlare av de ikoner som fortfarande existerar kan skatta sig lyckliga. De ikoner som överlevde ikonoklasmen kommer sällan ut på auktion, och om de gör det resulterar det ofta i skyhöga klubbningar.

Se fler slutpriser här!

ikon pris auktion ikon pris auktion

Uppkomst

Användningen av ikoner och gudomliga avbildningar kan spåras ända tillbaka till hednisk forntid. Dock har utvecklingen av den heliga konsten sedan länge kopplats samman med kristendomen, framförallt med den ortodoxa- och katolska kyrkan.

Under 400-talet tog ikonmåleriet fart på allvar. I de östra delarna av Romarriket kom ikonografin att utvecklas jämte den byzantinska konsten. Avbildningar av Kristus, Maria eller helgonen i västra Romarriket påverkades senare av Gotiken, den italienska renässansen och Barocken. Snart var ikonens karakteristika närmast hugget i sten, men tekniken skulle utvecklas ytterligare i 900-talets Ryssland då landet konverterades till den ortodoxa tron.

Ikon. Bild: pravoslavieto.com Ikon. Bild: pravoslavieto.com

De första ikonerna var avbildningar av Jesus eller Maria, gestikulerande och i olika sinnesstämningar. Motiv så som Orante och Agiosoritissa där gudomligheterna avbildas ensamma med utsträckta händer i bön var vanliga. Andra återkommande motiv är Maria med jesusbarnet i olika poser så som Elousa - mor och son kind mot kind - eller Panakhranta som föreställer Maria på en tron med sin son i knät. Även motivgruppen Hodigitria, där Maria avbildas med Jesus i famnen, gestikulerande eller pekande på honom som för att understryka hans gudomlighet och frälsningskraft användes ofta.

Ikon inom motivgruppen Elousa. Bild: Pinterest Ikon inom motivgruppen Elousa. Bild: Pinterest

Dessa heliga motiv, tillsammans med avbildade apostlar, martyrer, helgon, änglar och kristna högtider och scener skulle komma att inspirera århundraden av konstnärligt skapande.

Det cermoniella

Tekniken bakom ikonmåleriet var mycket reglerad, nära ritualisk i sin art. Både i förberedelser, materialval och genomförande. Måleriet genomfördes i regel på en traditionellt ordninggjord träpannå kallad doska. Limeträ ansågs idealiskt för tekniken. Men om detta inte fanns att tillgå fick ikonograferna, vanligtvis munkar, använda sig av den träsort som fanns tillgäglig.

Pannån smörjdes med ett lager klister tillverkat av harskinn och täcktes sedan med duk - pavoloka. Därefter täcktes skivan av ytterligare lager klister blandat med pulveriserat alabaster. När detta torkat kunde ikonografen påbörja målningen

ikon pris ikon pris

Konstnären förde över en ritning av ikonen på den föreberedda doskan. Bilden graverades in i ytan varefter motivet färglades. Endast naturliga färgämnen, som i enlighet med temperatekniken blandades med äggula och vatten, brukades. Mörka nyanser målades först varefter man sakta arbetade sig fram mot ljuset. Slutligen applicerades ett skyddande lager linfröolja på den heliga bilden.

Rektangulära ikoner är absolut vanligast, men det förekommer även runda och ovala bilder. Från och med början av 800-talet började man även producera ikoner i mosaik, guld, silver, elfenben och glas.

Ikon som visar Jesu dop. Detta examplar såldes via Stockholms Auktionsverk för 1 050 000 sek. Bild: Stockholms Auktionsverk Ikon som visar Jesu dop. Detta examplar såldes via Stockholms Auktionsverk för 1 050 000 sek. Bild: Stockholms Auktionsverk

Frälsaren

Under 700- och 800-talet genomgick kyrkan en omfattande ikonoklastisk kris vilket resulterade i förstörelse av nästan alla ikoner skapade före år 843. Men de heliga bilderna genomgick en ny guldålder i det Byzantinska Riket på 1100-talet varefter konstformen spreds österut, framför allt till Ryssland. En munk i synnerhet blev rysk mästare inom ikonmåleriet: Andrei Rublev. Född under 1360-talet, målade Rublev otaliga ikoner. Han signerade aldrig sina verk vilket har resulterat i att många ännu inte formellt kopplats till honom.

st andrei ikoner st andrei ikoner

Mest omtalad är Icon of the Trinity från år 1411. Ikonen målades till kyrkan Trinity Lavr of St Sergius i Segiyev Posay, nordöst om Moskva. Idag hänger den jämte Savior of Zvenigorod på Tretyakov Gallery i Moskva. Icon of the Trinity är en avbildning av Kristus, ärkeängeln St Michel och aposteln Paulus. Ursprungligen tros verket bestått av mellan sju och nio stycken ikoner.

icon prize icon prize

Ett annat populärt besöksmål för munkens mest hängivna beundrare är Dormitionkatedralen i nordöstra Moskva där flera fresker och ikoner skapade vid Rublevs hand finns bevarade. Rublev fortsatte att verka inom den byzantinska ikontraditionen men använde sig av personliga, mjukare konturer. Hans arbete satte stora avtryck på sina efterföljare och på det ryska ikonmåleriet i stort.

Andrei Rublevs Saviour of Zvenigorod. Bild: Pinterest Andrei Rublevs Saviour of Zvenigorod. Bild: Pinterest

År 1988, ett millennium efter Ryssland blev ortodoxt, kanoniserades Andrei Rublev av den Ortodoxa Kyrkan och fick namnet St Andrei Ikonografen. I början av 1900-talet föll dock flera av hans verk offer för en åter uppblossad ikonoklasm.

Ikonsugen? Kika vidare här!