Finns det regler för hur man ska köpa konst? Ja, faktiskt och regel nummer ett när man köper konst kan låta naiv, men är så nära sanningen man kan komma; köp med hjärtat!

I en tid då samtidskonsten fått allt mer uppmärksamhet och värdestegringen för vissa konstnärskap varit enorm föds många lycksökare. Frågan är hur beständig de senaste årens sensationella prisnivåer är. Svaren från andrahandsmarknaden har vi ofta hört, upplevt eller läst oss till, men vad säger egentligen de samtida galleristerna. De som har örat mot marken, ögon för kvalitet och en näsa att spåra upp nästa generations Anders Zorn eller Picasso.

Vad är trenden inom gallerivärlden just nu. Barnebys ställer frågan till den internationelle samlaren, konsthandlaren och galleristen Carl Kostýal.

Du har just satt upp din första utställning i Sverige, Awating Immanence, som visar verk av flera olika konstnärer både från Sverige och utlandet. Trots galleriverksamheten framhåller du ofta ditt eget samlande. Varför det?

-    Det går hand i hand. Jag är en traditionell dealer som handlar med konst samtidigt som jag bygger upp en egen samling. Målet är att bygga en stark samling av samtida konst som bekräftar den tid vi lever i. Jag har sedan länge köpt, behållt och sålt konst. Som dealer måste man ha ett lager av konst för att kunna tillfredställa efterfrågan. Handlar man med unga samtida konstnärer finns ofta möjligheten att köpa flera verk ur en utställning. Är konstnärerna etablerade hos framgångsrika gallerier är prisbilden högre och dessutom är det ofta huggsexa om de få verk som finns tillgängliga.

Carl-Kostýal_samtidskonst_barnebys Carl Kostýal lutar sig mot den internationella konstmarknaden

Vilken inriktning har ditt samlande?

-     När jag köper konst utgår jag ifrån det jag själv tycker är bra och intressant konst. Jag köper tidigt av nya konstnärer. Anledningarna är flera. Det är både billigare och lättare att få köpa i början av en konstnärs karriär. Men det handlar mycket om att kunna följa utvecklingen av ett konstnärskap.

Detta är något som även Lars Bohman Gallerys galllerichef Pelle Höglund håller med om.

-     Det är när man ser en helhet och får referenser som man har förmågan att bedöma konsten i ett större sammanhang.

Lars Bohman Gallery har arbetat konsekvent under flera decennier med vissa konstnärer. Pelle Höglund, gallerichef , hur viktigt är det?

-     Vi vill arbeta långsiktigt med konstnärskap där vi får följa en konstnärs utveckling över tid. Anledningarna är flera. Det handlar om att ta ansvar både för konstnärens produktion men även gentemot köparna. Bara för att vi sålt ett konstverk en gång betyder det inte att vi lämnar det för alltid.

Lars-Bohmans-Gallery_Lars-Englund_Barnebys_samtidskonst Lars Bohman Gallery visar Lars Englund

Carl, du har världen som arbetsplats. Hur påverkar det du köper och de utställningar du visar?

-      Idag finns ett helt annat internationellt fokus både från konstnärer, samlare och gallerister. Man kan inte längre stirra sig blind på ”sin egen marknad” Det finns ett tryck från konstnärerna att nå ut och då måste galleristerna höja ambitionsnivån för att de ska känna sig motiverade. Den svenska konstscenen måste internationaliseras. Konsten ska vara relevant oavsett var i världen man visar upp den. Är man en bra konstnär så är man en bra konstnär, oavsett vad det står på passet.

Vad gör dig till en bra investerare inom konst?

-      Kunskap! Med kunskap får du med tiden ögat som du behöver för att köpa rätt.  Den spekulativa sidan av samtidskont kan gå till överdrift om det bara handlar om ”snabba cash” utan intresse för själva konsten.

Carl-Kostýal_samtidskonst_Galleri_Barnebys

På Lars Bohman Gallery pågår just nu en utställning med en av Sveriges mest etablerade samtidskonstnärer, Lars Englund. Utställningen har öppet till och med 12 maj.

Carl Kostýal visar utställningen Awaiting Immanence, med verk av bland annat systrarna Hanna Lidén och Klara Lidén, till och med 19 maj.

 

Kommentera