Tuija Lindström. Foto: Yvonne Ihmels Tuija Lindström. Foto: Yvonne Ihmels

Få har betytt så mycket för en konstform i Sverige som Tuija Lindström gjort för fotografiet. Som professor på Högskolan för fotografi och Film vid Göteborgs Universitet, nuvarande Akademin Valand, har hon utbildat och påverkat en hel generation framstående fotografer.

"The skirt, 1983" av Tuija Lindström "The skirt, 1983" av Tuija Lindström

Tuijas ikoniska serier, där hon tagit sig an klassiska teman såsom landskap, porträtt och nakenstudier, började hon arbeta med under sin tid på Konstfack. Flera av fotografierna visades på Hasselblads Center 2012 under samlingsnamnet "A dream if there ever was one".

Hennes kvinnoporträtt bryter med hur man tidigare skildrat kvinnor och femininet i den fotografiska traditionen, och serien "The Girls at Bulls Pond/Kvinnorna vid Tjursjön" från 1991 har varit mer betydelsefull än Tuija själv någonsin kunnat drömma om.

Tuija Lindströms verk "The Girls at Bulls Pond/Kvinnorna vid Tjursjön" från 1991. Samtliga åtta silvergelatinfotografier är signerade Tuija Lindström a tergo. Upplagan är sex. "Kvinnorna vid Tjursjön" är Tuija Lindströms mest kända verk. Sammanlagt består sviten av åtta fotografier med flytande kvinnor i olika positioner i kombination med bilder av lika många strykjärn varav närmare hälften är röda. Projektet, som fick sitt namn efter den sjö i närheten av Dalarö där bilderna togs 1991-1992, har tolkats på många olika sätt. Några har fascinerats över det drömska och krocken mellan de olika motiven, vissa har associerat till våld i hemmet och kvinnors situation i samhället. För andra handlar bildserien om sökandet efter identitet, ifrågasättande och ett prövande av könsroller. Fotsviten såldes på Bukowskis 2014 för 433 500 kronor Tuija Lindströms verk "The Girls at Bulls Pond/Kvinnorna vid Tjursjön" från 1991. Samtliga åtta silvergelatinfotografier är signerade Tuija Lindström a tergo. "Kvinnorna vid Tjursjön" är Tuija Lindströms mest kända verk. Sammanlagt består sviten av åtta fotografier med flytande kvinnor i olika positioner i kombination med bilder av lika många strykjärn varav närmare hälften är röda. Projektet, som fick sitt namn efter den sjö i närheten av Dalarö där bilderna togs 1991-1992, har tolkats på många olika sätt. Några har fascinerats över det drömska och krocken mellan de olika motiven, vissa har associerat till våld i hemmet och kvinnors situation i samhället. För andra handlar bildserien om sökandet efter identitet, ifrågasättande och ett prövande av könsroller. Fotsviten såldes på Bukowskis 2014 för 433 500 kronor

Tuija Lindström, Cotswold Park från 1984 Tuija Lindström, Cotswold Park från 1984

Hennes landskap och urbana scener har ofta överraskande element i sina bildkompositioner, som skylten med texten Ladies på ett flygfält eller en betande zebra i det klassiska brittiska landskapet i bilden "Cotswold Park". Med denna drömlika estetik har hon lyckats fånga ett gränsland mellan fiktion, verklighet och svunnen tid.
Ett annat viktigt element i hennes unika uttryck är experimenterandet med teknik och material, såväl det fysiska vid analog framkallning som digital precision i hennes senare serie "Fraktaler".

Från serien 12 Fractals of One Plant Från serien "12 Fractals of One Plant"

Hur kom du på idén till "Kvinnorna vid Tjursjön"?
På våren 1991 fick jag förfrågan att ställa ut i Finland på Victor Barsokevitsch Museum. Det första jag tänkte på var alla sköna insjöar vi badade i som barn. Jag hittade Tjursjön nära hemmet och bjöd då mina väninnor att komma att bada där. Sedan utvecklades arbetet av sig själv med en förstärkt vilja att beskriva ett ”state of mind”, ett sinnestillstånd.  Strykjärnen kom till lite senare för att ”skärpa blicken” hos betraktaren.

Finland, född 1950 Iron - ur serien The Girl's at Bull's Pond, 1992 Signerad och daterad på baksidan Tuija Lindström 1992. C-print, 112 x 88 cm. Signed and dated verso. C-print. PROVENIENS Galleri Index, Stockholm 1992 UTSTÄLLD Tuija Lindström, Liljevalchs konsthall, Stockholm, 2004 "Iron" ur serien The Girl's at Bull's Pond från 1992 ställdes ut på Liljevalchs Konsthall i Stockholm 2004. Klubban föll vid 38 000 kronor hos Stockholms Auktionsverk för ett par år sedan. Till det får man lägga provisioner och konstnärsavgift

Kan du berätta om första gången du gjorde någonting kreativt?
Jag både läste och skrev mycket som barn och fick en melankolisk dikt publicerad i tio års ålder i en ungdomsspalt. Fotografin blev däremot en besvikelse, jag trodde och hoppades att kameran skulle avbilda fantasin men efter sommarlovet när filmerna var framkallade då visade det sig att stenen var bara en sten och det såg förfärligt trist ut.

Kan du beskriva din estetik?
Estetiken och formen följer vackert med i varje bild man jobbar med, det är kanske lätt att man gömmer sig bakom dessa förföriska ”hjälpmedel”.  Jag tycker inte att jag har någon specifik estetik, oftast är det verktygen som styr, vare sig man vill eller ej. Men jag hoppas att estetiken är där för att förstärka det som man vill skall synas och inte enbart för dekorationens skull.

"Mörk Stjärna, Död Sjö" av Trinidad H. Carrillo "Mörk Stjärna, Död Sjö" av Trinidad H. Carrillo

Håller du på med något nytt projekt just nu?
I november i år kommer jag ställa jag ut på Galleri Forsblom i Stockholm.
Sedan har jag en ytterligare utställning tillsammans med Trinidad Carrillo på Husby Konsthall, också den i november.

Har du några stilikoner som du brukar återvända till?
Ah, det finns så många, kärlek att återvända till vid behov. Både inom musiken, litteraturen och bildkonsten, film.

"Christer Indoors, 1995/2004". Printen ropades ut på Bukowskis för ett antal år sedan med ett utrop på 8-10 000 kronor. Slutpriset blev 16 875 kronor. Motivet föreställer Christer Strömholm i Provence "Christer Indoors, 1995/2004". Printen ropades ut på Bukowskis för ett antal år sedan med ett utrop på 8-10 000 kronor. Slutpriset blev 16 875 kronor. Motivet föreställer Christer Strömholm i Provence

Du har porträtterat den svenska fotografins nestor Christer Strömholm naken i serien "Sleeping bodies"? Berätta om er relation?
Jag träffade Christer i slutet av 70-talet när jag av en händelse snubblade in på Camera Obscura, där jag såg hans bilder för första gången. Hans fotografier var nog en stor anledning till att jag började studera fotografi, och med tiden blev vi vänner.
Christers humor och hans förmåga att vara närvarande var inspirerande, han ”lekte” gärna framför min kamera. Bilden från serien ”Sleeping Bodies ” är en av dem. Dagen efter hans 75-års firande i Södra Frankrike hade jag bjudit in Christer och hans gäster att sova för mig ute i den solheta provenska trädgården. Då hittar jag Christer sovande gott inomhus. Förstås."

Vad använder du för kamera?
De är olika kameror beroende på projektet jag arbetar på, de senaste åren har jag bland annat använt scannern som verktyg.

Vilken är den viktigaste egenskapen att ha för att lyckas som fotograf i dag?
Som kreatör är det nog bra att vara nyfiken, att vilja veta svaret på någonting som man egentligen inte vet vad frågan är.

Hur har fotoscenen förändrats om du jämför med 80-talet?
Det som är mest påtagligt är digitaliseringen som skedde under 90-talet.
Estetiken finns ju redan färdig idag, i alla ipads och iphones, och med dem går den egna skapande processen lite förlorad. Med tekniken idag så kan alla fotografera men risken är att man inte riktigt vet vad man gör. Det blir oftast bara dekoration, små karameller som man ger till varandra.

"Jonas TUIJA LINDSTRÖM Finland, född 1950 Jonas and Jussi, 1982 Signerad på baksidan Tuija Lindström. Gelatinsilverfotografi, 14 x 17 cm. LITTERATUR Liljevalchs Konsthall: Tuija Lindström - Look at us, utställningskatalog, bild 4 Gelatinsilverfotografiet "Jonas and Jussi, 1982" av Tuija Lindström har bland annat ställts ut på utställningen "Tuija Lindström - Look at us" på Liljevalchs Konsthall. Fotografiet ovan såldes på Stockholms Auktionsverk

Har din professur på Fotohögskolan påverkat ditt eget konstnärliga arbete?
Det är klart att det har gjort det! Tiden i början av 90-talet var mitt i ett paradigmskifte och var en väldigt utforskande tidsperiod. Den analoga fotografin ersattes då av den digitala bilden och med det uppstod flera nya frågeställningar. Bland annat sattes den fotografiska bildens trovärdighet på prov. De båda metoderna har ju sina fördelar och de har ju så olik rytm, så man kan välja metoden efter behov.

Och hur ser den kreativa processen ut – hur blir dina bilder till?
Liksom flera andra processer i livet ser det olikt ut i olika sammanhang. Men det mesta, som jag känner är återkommande i mitt arbete, är att det måste få ta sin tid.

flamingos,1981, Tuija "Flamingos, 1981", Tuija Lindström

Varför tror du att det samtida fotografiet domineras av kvinnliga konstnärer? 
Vi hör och ser verkligen kvinnornas röst i dag och kvinnliga fotografer har blivit synliga.
När man forskar i fotohistoria så upptäcker man att det som står i historieböckerna inte nödvändigtvis stämmer. Flera kvinnliga konstnärer som använde sig av fotografiet som uttrycksmedel under 1800 och 1900-talet har blivit osynliga för de flesta av oss.

Vilken är din favoritbild från din portfolio och varför?
För närvarande blickar jag tillbaka till serien ”12 Fractals of One Plant” från 2004. Jag ser där spår jag vill gärna utveckla vidare.

Om du inte kunde jobba som fotograf, vad skulle du göra då istället?
Jag som älskar naturen tänker ibland, hur i helsike hamnade jag här?
I dag skulle jag nog börja läsa naturvetenskap.

TUIJA LINDSTRÖM "FLICKAN". A tergo sign. Vintage gelatinsilverfotografi, 1/1, bildyta 14x14 cm. ÖVRIG INFORMATION Ur serien "The Girls at Bull's Pond". Tuija Lindströms "Flickan" . Vintage gelatinsilverfotografi ur serien "The Girls at Bull's Pond" som såldes på Bukowskis härom året.

Vad äter du till frukost?
Jag dricker rå juice, som jag juicar själv och sen dricker jag en kopp kaffe.

Vad hittar du på en ledig söndag?
Om det finns möjligt så vill jag vara ute till havet.

I höst är Tuija Lindström aktuell med en utställning på Galleri Forsblom samt med ett projekt tillsammans med fotograf Trinidad Carrillo på Husby Konsthall.

Kommentera