Interiör på butiken AntikWest

Anna Gremner är Barnebys bloggexpert på kinesiska antikviteter och arbetar som antikhandlare med kinesiska antikviteter på AntikWest Oriental Art & Antiques i Göteborg och Beijing. I och med veckans tema tittar vi lite extra på Anna Gremner och hennes kunskaper.
Vad är trenderna inom kinesiska antikviteter just nu?
Kinesiskt porslin är hett nu och efterfrågan är hög, framförallt på föremål av hög kvalitet och helst utan defekter. Det är dock inte åldern som är det viktigaste, utan porslin tillverkat under perioden som vi kallar Republik 1912-1949 är det många som är intresserade av och vill köpa nu, framförallt kinesiska kunder. I Göteborg är föremål från Ostindietiden under 1700-talet omtyckt och eftersom det också är väldigt prisvärt så köper många kunder t.ex. tallrikar från Qianlong ( 1736-95) och använder. Intresset för exportporslin växer även i Kina nu, t.ex. många museer som köper exportporslin.

Tallrik från Ostindiefararen Göteheborg med det berömda "tuppmotivet"

 

Tallrik med dekor i famille rose, dekor av påfåglar. Qianlong 1736-95

Vad bör intresserad tänka lite extra på när det kommer till kinesiska antikviteter på auktioner?
Det är enormt viktigt att titta på konditionen när man handlar på auktion. Finns det några sprickor, lagningar, tillverkningsdefekter och hur är slitaget? Detta kan vara svårt att se på bild så man ska helst se föremålet i verkligheten. Visst slitage måste finnas, är föremålet allt för perfekt utan minsta slitage ska man också vara uppmärksam och fundera en gång extra över åldern. T. ex ska fotringen kännas avskavd och inte längre stickig och det bör finnas ett visst bruksslitage. Slitage kan dock förfalskas och det gäller att se upp med konstgjort slitage. Det är också viktigt att själv göra en bedömning när det gäller dateringen.

 

Kopior på kinesisk porslin känns som en ständig debatt. Finns det något övergripande sett att enkel se vad som är kopia och original på enklare föremål?
Hur man bedömer ett föremåls ålder och skiljer mellan kopia och original är en vanlig fråga och tyvärr finns det inget enkelt svar eller genväg. Traditionen med att göra kopior av äldre och klassiska föremål har funnits ungefär lika länge som porslin har tillverkats. Men det finns några saker som är extra viktiga att titta på när man bedömer ett föremåls ålder och som kan vara bra att ta in vid helhetsbedömningen.

Det mest naturliga vid datering av kinesiskt porslin är att först vända på föremålet och titta på undersidan. Här finns ofta bra information! Olika perioder har sina kännetecken eftersom tillverkningsmetoder, råmaterial o.s.v. har varierat genom porslinshistorien. Titta tex efter nålstick och ojämnheter. Små hål som ser ut som nålstick var vanligt på undersidan av 1700-talsporslin. Finns något märkning eller någon stämpel på undersidan? Dock finns det en lång tradition med att använda tidigare kejsares märkningar och att märkningen verkligen är från tiden är ovanligt. Många föremål saknar också märkning.

Det är viktigt att form, färg, måleri och glasyr är tidstypiskt. Bland kopior förekommer det t.ex. att Ming-dekorer kombineras med 1700-tals former. Det är också viktigt är att skilja mellan handmålad och tryckt dekor. Titta på godset och kvalitén, på modernare porslin och kopior är materialet ofta renare och vitare än på äldre porslin. Drejningsspår och defekter är mer förekommande på äldre föremål. Andra faktorer som kan spela in vid bedömning är tex proveniensen, men även denna kan förfalskas så man ska kan inte bara se till en faktor utan helhetsbedömningen måste kännas äkta.

Något speciellt föremål du fick med dig hem från Beijing?

Jag hade inte möjlighet att vara med i Beijing denna gång utan min pappa Björn och min syster Cecilia är där just nu och ställer i dagarna ut på en antikmässa i Hongkong. Men generellt sett kan man inte köpa antikt porslin i Kina och ta med till Sverige. Det beror bl.a på  exportbestämmelser, att priserna är mycket högre i Kina än i Sverige och risken för kopior är stor. Vi tar istället med kinesiskt porslin från Sverige till Kina!

Från Sverige till Kina

Läs mer om Beijing här!

Kommentera