Vad är en konservators roll?
En konservator är för konst, vad en doktor är för människor. Konservatorn ser till att konsten mår bra ur ett fysiskt perspektiv. Det kan handla om att ta hand om färgskiktet efter att färgen torkat, eller lösa upp en gammal fernissa som oxiderat, vilket gör att målningen ser gulbrun och "platt" ut för betraktaren.

Resultatet efter att konservator Anna Resultatet efter att konservator Anna Catellani rengjort ena halvan av flickporträttet från 1700-talet.

Vissa tycker att man inte ska restaurera målningar för att man ska behålla patinan och så mycket som möjligt av "originalet". Hur ställer du dig till det?
En målning börjar att åldras så fort den är färdigmålad. Det kan vara både kemiska ämnen och fysiska egenskaper som påverkar en målnings hälsa. Det som många betänker som patina är ofta nikotinbeläggningar eller luftföroreningar, vilka påverkar den ursprungliga färgskalan på ett negativt sätt. Patina är någonting annat, det är ett tunt skikt kristalliserad linolja som genom åren samlas på ytan. När det kommer till skador av mer fysisk karaktär som revor i duken orsakade av till exempel en stolsrygg eller en krok som lossnar från väggen, handlar det om att laga duken och se till att fibrerna svetsas ihop igen och blir plana, samt retuschera tillbaka bitarna som är borta för att dölja skadan.
Jag har stor respekt för spåren som historien lämnat på en målning, och tycker inte tidens tand skall döljas. En sakkunnig konservator vill bevara målningen så intakt som möjligt och bara göra det som är nödvändigt för att inte äventyra konstverkets ”hälsa” och fortsatta bevarandet. Det är balansgång, vilken kräver väldigt mycket kunskap och erfarenhet, både i materiallära och inte minst i konsthistoria. Man måste alltid förankra sina beslut på ett säkert sätt så att man möjliggör en professionell motivering för varje ingrepp.

Man bör tänka på vilka färger till exempel en himmel har, när man står framför en gammal målning. Ursprungligen var den normalt blå, en färg som ofta ligger dold bakom damm, nikotinavlagringar m m Man bör tänka på vilka färger till exempel en himmel har, när man står framför en gammal målning. Ursprungligen var den normalt blå, en färg som ofta ligger dold bakom damm, nikotinavlagringar med mera

I vilken takt åldras en målning?
Det beror framför allt på klimatet och materialet, men generellt åldras målningar väldigt olika.
Varje epok vill visa sin karaktär och har sitt egen närmade till konstens materialegenskaper. Medan 1700-talet har klara och pastelliga nyanser är 1600-talets måleri ofta uppbyggt med ljusa kontra mörka partier, medan 1500-talets färger är superklara så kallade "kristallina".
Vidare finns problem med färgskikt som håller på att lossna, vilket kan bero en mängd orsaker, som fukt och dåligt montering på spännramen, som kan orsaka bubblor i duken, vilket i sin tur kan få färgen att lossna.

Hur påverkar ert arbete konstverken rent värdemässigt?
Idag är ofta konsten en penningplacering av gigantiska mått. I de fallen vill ägarna förstås se att de ekonomiska värdena behålls. Då är det viktigt att den fysiska konditionen av konstverket är bra. Allt för ofta är det en aspekt som till hög grad är nonchalerad. Det finns mängder av samlingar, såväl privata som institutionella, på banker och även på restauranger, som är i bedrövligt skick. På samma sätt som man renoverar sin bil eller sitt kök är det viktigt att man även gör det med sin konst. Ett konstverk består inte av död materia utan av en blandning av organiska ämne som i samspel med omgivningen förändras med tiden, åldras och bryts ner.

Anna analyserar Anna analyserar material och tidens spår

Kan man rädda en signatur?
Om en målning drabbas av fukt riskerar duken att krympa och färgskiktet lossna från duken. Då är det väldigt viktigt att en konservator säkrar varje millimeter av originalet av den målade ytan, vilket sker med hjälp av speciella bindemedel, för att undvika att signaturen går förlorad.

När man ska äkthetsbedöma en målning spelar ofta konservatorer en avgörande roll. Berätta!
Jag arbetar mycket med att åldersbestämma konstverk. Just nu arbetar jag med en målning föreställande Drottning Kristina. Den köptes som en 1800-tals kopia men jag såg ganska snart att den visade tecken på att vara äldre. Porträttet rymmer inga regalier, varför man får fråga sig om Drottningen abdikerat när porträttet målades. Vid sådana frågeställningar möts min konservatorsroll, som är fokuserad på att konservera och restaurera konstverket, med den konsthistoriska aspekten, vilket gör det hela mer intressant.
Det visade sig till slut att de var ett samtida porträtt av Drottningen, troligtvis utfärdat i Rom.

Porträttet som visade sig föreställa ,före detta, Drottning Kristina Porträttet som visade sig föreställa ,"före detta" Drottning Kristina

Vad använder du för metoder att säkerställa en målnings ålder?
Jag använder allt från röntgen, så kallad XRF-röntgen som är särskilt anpassad för konst, där man till exempel kan se om det finns en teckning under färgskiktet. Har konstnären skissat, eller har konstnären börjat måla direkt?
Man ser även vilka metaller som finns i färgpigmenten, om de är kemiska eller om de är organiska. Vissa pigment har bara funnits under särskilda tidsepoker, vilket gör det lättare att tidsbestämma men också komma närmare sanningen om vilken konstnär det är som målat verket i fråga.
Då börjar man titta igenom förstoringar bland annat med hjälp av mikroskop, men vi skickar även vissa verk till fysiker och kemister,våra samarbetspartner i Italien.

Utrustningen är en förutsättning för arbetet som konservator Utrustningen är en förutsättning för arbetet som konservator

Kan du ibland avråda kunder från att restaurera en målning?
Ibland ser jag tavlor som är väldigt övermålade. Kommer färgen bort lätt så är det motiverat att avlägsna övermålningarna, ett känslig och svårt arbete som kan lämna uttrymme för underliggande originalyta att träda fram. Men om målningen är av medioker kvalitet och övermålningarna är omfattande så är det inte värt mödan.
Likaså om en målning aldrig tidigare varit åtgärdad och den mår absolut bra, då finns det ingen anledning att göra något, men det händer väldigt sällan, tyvärr. Ofta har fina målningar hängt i borgliga miljöer där det finns spår av en annan värld, såsom sot, spår efter rökning och så vidare.

Anna Bronzani Catellani är fingerfärdig i sitt hantverk när hon avlägsnar smuts, eller plockar fram en signatur Anna Catellani är fingerfärdig i sitt hantverk när hon avlägsnar smuts, eller plockar fram en signatur

Arbetar du även med samtida konstverk?
Genom att jag har arbetat om konservator för Moderna museet, har jag införskaffat erfarenhet av att konservera moderna konstverk också.
När det kommer till modern och samtida konst har konstnärer ofta använt material som inte är beprövade och som många gånger inte passar bra ihop, vilket leder till problem som deformationer och brister, reaktioner som ofta äger rum inom kort tid efter att konstverket lämnar konstnärens ateljé.
Det är därför modern och samtida konst behöver extra tillsyn, och det är därför det är viktigt att se över konsten regelbundet.

Vilket är det svåraste verket du tagit dig an?
Det var en målning av Salvador Dali, med en stor reva i duken. En mardröm för en konservator!! Det blev bra till slut, men det krävdes mycket svett och tårar!

En av favoriterna. Leonardo da Vinci's "Salvator Mundi" som ropas ut på Christie´s i höst. Foto: Courtesy of Christie's Images Ltd. 2017 En av favoriterna. Leonardo da Vinci's "Salvator Mundi" som ropas ut på Christie´s i höst. Foto: Courtesy of Christie's Images Ltd. 2017

Har du någon favoritkonstnär?
Många! Genom åren blir de fler och fler, och det blir allt svårare att särskilja någon speciell. Vi lever i en europeisk kultur som är otrolig rik på konst. Varje period inom konsthistoria har genererat sina genier som i sin tur påverkat flera andra samtida konstnärer. Men visst, italienska renässanskonstnärer som Leonardo da Vinci, Raphael, Tizian, vars verk jag har haft glädjen att arbeta med finns bland mina favoriter.

Vad är det roligaste med ditt arbete?
Mötet. Både med kunderna och med konsten.
Att kunna bevara konstarvet till kommande generationer är få förunnat, och jag känner mig lyckligt lottad. Att kunna forska kring äkta och falsk konst som jag gjort de senaste åren är otroligt spännande, och medför många resor till Italien, vilket jag inte har något emot.

Vad gör du en ledig söndag?
Promenerar, besöker museer, läser konstböcker, lagar mat och bjuder vänner på middag.

Kommentera