Sveriges både snyggaste och viktigaste magasin är utan tvekan Artworks! Barnebys är stolta att vara founding partner till "The arts & business journal". Bakom magasinet som vill sätta konsten i ett nytt sammanhang står Henrik Kanekrans.

Henrik, vad är bakgrunden till Artworks? Hur föddes idén?
- Det är flera bitar och drivkrafter som ligger till grund för tidning. Artworks har som syfte att göra vår vardag lite roligare genom att skapa bredare och djupare samarbeten mellan vår kultur- och affärsvärld. Jag har bott många år i Storbritannien. Attityden och det aktiva engagemanget mellan kultur och näringsliv är utvecklat där, något som saknas i Skandinavien. Men jag upplever att det är på väg att ändras. Fler och fler företag inser att ett kulturellt engagemang är avgörande för ett företags välbefinnande. Det är detta växande intresse vi vill kunna vara en injektion för och kunna kommersialisera.

Artworks_Henrik-Karnekrans_barnebys- År 2008 grundade jag mediabolaget Raconteur. Där arbetade vi direkt med olika kulturprojekt och använde själva konst som ett verktyg för att skapa produktivitet, glädje och hållbarhet på kontoret och i företagets DNA. Jag är även uppväxt med ett konstintresse hemifrån, som troligtvis präglat mitt egna intresse och engagemang i att se kulturens viktiga plats i samhället.

- Per capita ligger Sverige i framkant i världen räknat till intresse och produktivitet inom kulturen (musik, mode, teater, konst, film, litteratur osv), däremot speglas inte det överhuvudtaget i ett enagemang från den privata sektorn - trots att varje krona spenderad på kultur, ger mer än en krona tillbaka.
Varför är det så viktigt att näringslivet intresserar sig för konst och kultur?
- Det är nödvändigt i ett företags och samhälles välbefinnande. Frågor som social hållbarhet, välmående, innovationsgrad, mening och ansvarstagande är direkt kopplat till det.
Artworks_Barnebys_Henrik-Kanekrans Hur tror du att magasinet kan påverka kultur och näringslivet?
- Drömmen är att magasinet och dess digitala plattform, artworksjournal.com, ska fungera som en inspirerande och kul injektion med att våga bemöta det okända för oss. Vi vill skapa en attitydsförändring i samhället!

Som exempel lanserar vi (man kan läsa om det i magasinet sid 17), ett initiativ, chief arts officer, där vi kommer att uppmuntra företag att anställa en person internt för att arbeta med att hitta korsbefruktningar med kulturen som kan skapa konkurensfördelar och eknomisk vinning före ett företag, likt Alistair Hicks på Deutsche Bank. Vi menar att denna roll bör vara en lika naturlig del i ett företags rekrytering och tillväxt som exempelvis HR, ekonomi, sponsring, marknadsföring och PR.
Artworks_barnebys_Henrik Kanekrans Du och ditt företag kan vinna en årsprenumeration genom att gilla oss på facebook samt svara rätt på frågan: Vem ligger bakom Sveriges snyggaste och viktigaste magasin? Maila svaret och namnet på företaget där du arbetar till tavling@barnebys.com före den 10 juli. Lycka till!

Barnebys är övertygade om att Artworks kommer att lyckas påverka både kultur och affärsvärlden. Business needs the arts. But the arts also need business.

Kommentarer