Iris Müller-Westermann har sedan 1997 arbetat på Moderna Museet i Stockholm, där hon ansvarat för några av museets mest uppmärksammade utställningar, däribland Louise Bourgeois – I Have Been to Hell and Back, Munch själv, Max Ernst – Dröm och revolution samt den hyllade utställningen Hilma af Klint – Abstrakt pionjär.

- Iris Müller-Westermann är en av vårt lands mest profilerade konstpersonligheter. Hon har skapat en lång rad utställningar som fått stort internationellt genomslag, senast de omskrivna retrospektiverna med Louise Bourgeois och Hilma af Klint. De talar för sig själva. Med sina djupgående kunskaper och sitt stora internationella kontaktnät kommer Iris Müller-Westermann att fortsatt stärka Moderna Museets närvaro i Öresundsregionen, säger Daniel Birnbaum, överintendent

Uppdraget är ett treårigt förordnande där hon vid årskiftet efterträder John Peter Nilsson, som i sin tur fortsätter som intendent på Moderna Museet i Stockholm.