Post-War och Contemporary Art

Koons tog vid där Andy Warhol slutade och fortsatte att utveckla popkonstens utmanande koncept. År 2013 samarbetade konstnären med Google, för vilka han formgav mobilskal i en mycket begränsad utgåva. Även Duchamps arbete lever vidare genom Koons arbete med readymades - vardagliga föremål som genom konsten får en helt annan innebörd.

Läs mer om Jeff Koons här!

En annan höjdpunkt bland Chiswicks samlingar är Gerhard Richters Flow (P15) från 2016. Slumpen samt samspelet mellan realism och abstraktion är ett återkommande tema i den tyska konstnärens arbete. Han har genom sin karriär arbetat nära, utan att helt förlora sig i, flera av 1900-talets största konströrelser såsom abstrakt expressionism, Pop Art, minimalism och konceptualism.

Han ska ha sagt “What I’m attempting in each picture is nothing other than this… to bring together in a living and viable way, the most different and the most contradictory elements in the greatest possible freedom

Urban Art

Stadslandskapet, arkitekturen och människorna som rör sig och lever har en ständig närvaro i hans konst. Väggarnas monokroma grå grunder bryts ofta av en explosion av starka färger.

Trots att Whatson genom åren har utvecklat och förfinat sin konstutövning kallar han fortfarande sina verk för graffiti men han är lika produktiv på papper och duk som på stadens betongväggar.

Martin Whatsons konst finns på väggar över hela världen. Färgexplosionerna fyller städer från Tokyo till Los Angeles, från London till New York. Förgänglighet och naturens skönhet är återkommande teman i Whatsons sårbara och starka bildvärld.

En annan höjdpunkt är Harland Millers Overcoming Optimism från 2014. Londonbon Miller är en brittisk konstnär och författare mest känd för sina storskaliga, realistiska målningar, affischer och tryck av vintage bokomslag från Penguin. Både hans yrkesbana och hans konst har till syfte att förena text med det visuella. Millers bokomslag har ofta hemsnickrade, komiska eller ironiska titlar samt den ikoniska penguinloggan. Böckerna ser ofta slitna och vällästa ut.

Detta och mycket, mycket mer hos Chiswick!