Gianni Colombo (1937-1993) var en av Italiens mest framstående konstnärer inom den rörliga konsten, vilken kan ses som ett slags förstadium till det som senare kom att kallas op-konst på 1960-talet. Medan op-konsten inriktade sig mot att skapa optiska illusioner innefattar den kinetiska konsten en mängd olika stilar och tekniker så som ljusinstallationer, skulpturer och elektriskt drivna verk, och går ut på att undersöka rörelse i förhållande till betraktaren. I början av 1960-talet spred sig konstriktningen runt om i Europa, främst genom rörelsen Nouvelle Tendance där den italienska grenen leddes av Gianni Colombo och gick under benämningen Gruppo T.

I sin konst inkluderade Gianni Colombo ofta material som elektriska och magnetiska enheter, industriella neonljus och laser, allt för att uppmuntra den estetiska potentialen av teknisk rationalism. På 1960-talet gjorde han experimentella filmer i form av rörliga objekt och miljöer.

På Vårkvalitén hos Björnssons Auktionskammare finns nu en spännande målning av Gianni Colombo representerad. Verket Spazio elastico-superficie, daterad 1972/1974, består av en komposition med snöre på svart trä och är numrerad 20/100 samt signerad a tergo med etikett och stämpel.

Bland de närmare 450 föremålen i auktionskatalogen finns även flera andra stora namn representerade.

 

Vårkvalitén hos Björnssons Auktionskammare äger rum den 20 maj, men redan nu går det bra att lägga onlinebud.

Hela katalogen finns att hitta på Barnebys