Det är inte bara pengar som Jeff Koons har bidragit med till Clintons valkampanj. Tidigare i år skapade Koons ett tryck i en begränsad upplaga, "Gazing Ball (da Vinci Mona Lisa", vilket gavs bort som en gåva till dem som köpte en 450 000 kronors-biljett till en auktion med konsthandlaren Larry Gagosian i september. Om alla 40 tryck såldes skulle 17,8 miljoner kronor gå till Hillary Victory Fund. Bidraget har dock inte bekräftats av kampanjkommittén.