Medan den sistnämda fortfarande har lyckats hålla sig anonym så är Fairey lättare att upptäcka. I helgen arresterades 45-åringen när han återvände till Los Angeles från Detroit där han påstås ha vandaliserat 14 olika byggnader och väggar.

Vandalism eller konst? Hur smärtsamt straffet blir för Fairey återstår att se...