Diamanten är världens hårdaste mineral och på Mohs hårdhetsskala når den maxvärdet 10. Då man tittar på diamanter bedömer man dem utifrån de fyra C:na; color (färg), carat (vikt), clarity (renhet) och cut (slipning), vilka kommer förklaras närmare här.

Color innebär egentligen avsaknad av färg, vilket kan vara lite missvisande sett till namnet. Diamanter delas in i ett färgsystem utifrån en alfabetisk skala. Högst upp i skalan hittar vi bokstäverna D-E, vilket innebär att en diamant med denna gradering är mycket ovanlig och därmed mycket värdefull. Skalan fortsätter genom olika stadier, allteftersom stenen är mer och mer tonad. Det slutliga stadiet S-Z innebär att diamanten har en gulaktig ton, vilket anses vara det minst fina.

Det finns även något som kallas för fantasifärgade diamanter och dessa förekommer i färger som rosa, blå och gul. Fantasifärgade diamanter värderas utifrån färgens intensitet samt hur djup och rik färgen är. Dessa diamanter värderas ofta högre än färglösa diamanter i skalan D-E, då de är mycket ovanliga. Det senaste året har flera nya rekord satts för fantasifärgade diamanter på auktion.

Carat står för diamantens vikt. Ser man till fantasifärgade diamanter är carat den viktigaste faktorn efter color. Priset på diamanter är progressivt då en diamant på 2,0 carat är betydligt dyrare än två stycken diamanter på vardera 1,0 carat.

Clarity definierar hur ren och klar en diamant är. Under lupp mäts antalet inneslutningar, håligheter och repor. Beteckningen IF innebär att diamanten har den allra finaste klarhet och den är då helt ren från inneslutningar. Dessa diamanter är dock högst ovanliga. Precis som med "Color", finns ett motsvarande rangsystem som successivt utgår ifrån hur klar diamanten är. Beteckningarna VVS och VS är ett bra val vid köp, då dessa innehåller mycket små inneslutningar, som är omöjliga att uppfatta med ögat.

Ser man till diamantens slipning, cut, avser man stenens reflektion, symmetri och slipkvalitet och för många gemmologister är det här den viktigaste faktorn. En dåligt slipad diamant försämrar nämligen stenens lyster och då spelar det ingen roll om den har hög färglöshet och klarhet. Detta eftersom slipningen påverkar diamantens förmåga att reflektera ljus samt kan ge intrycket av att diamanten är mörkare än vad den egentligen är. Cut delas in i fem kategorier, "Ideal" (ca 3 % av alla diamanter har den här kvaliteten), "Mycket god" (ca 15 %), "God" (25 %), "Medelgod" (35 %), samt "Dålig". Briljant- och prinsesslipning är de två vanligaste slipningarna.

Jag hoppas denna guide ger lite klarhet. På Kaplans auktion hittar ni just nu flera diamantsmycken, här hittar ni några av auktionernas höjdpunkter:

Här hittar ni Kaplans katalog till Lilla smycken!

Här hittar ni Kaplans katalog till Klassiska!