I tisdags passerade ett av Karl Marxs bokkontrakt under klubban i Paris, tillsammans med flera brev signerade den tyske filosofen. Kontraktets pris? Fem gånger så mycket som det uppskattade slagpriset.

Den tyske filosofen tillika nationalekonomen Karl Marx (1818-1883) är en av arbetarrörelsens mest inflytelserika tänkare och är känd för sin slagfärdiga kritik av kapitalismen.

Karl Marx. Foto via The week. Karl Marx. Foto via The week.

Kapitalet (på tyska Das Kapital) var Karl Marx allra viktigaste arbete och publicerades för första gången år 1867. Trots att Marx arbetade på verket under drygt tjugo år hann han bara slutföra det första innan sin död. De två ytterligare banden slutfördes av Marxs samarbetspartner, Friedrich Engels, och baserades på Marxs utkast.

Till största del baserades Kapitalet på filosofens observationer av den brittiska industrin och dess mekanismer, de rådande produktionsförhållandena och arbetarvillkoren. Dessutom kritiserade Marx stora delar av den klassiska politiska ekonomin och dess förkämpar, som Adam Smith och John Stuart Mill. Med sin bok ville Marx påvisa vad han menade var kapitalismens sanna natur och peka ut systemets inneboende motsättningar.

Den franska utgåvan av Karl Marx Kapitalet, utgiven av Maurice Lachâtre. Den franska utgåvan av Karl Marx Kapitalet, utgiven av Maurice Lachâtre.

År 1872 skulle Kapitalet ges ut på franska av bokförläggaren Maurice Lachâtre och det är alltså detta bokkontrakt som passerade under klubban i tisdags. Kontraktet specificerade villkoren för bokens publikation, såväl som de tryck-praktiska förutsättningarna – bland annat skulle boken tryckas i två kolumner för att minska tryckkonstnaderna. Kontraktet uppskattades säljas för ungefär 25 000 euro, men klubbades för betydligt mer än så – 121 600 euro.

Korrespondens mellan Marx och Lachâtre . Foto: ©Ader-Nordmann. Korrespondens mellan Marx och Lachâtre . Foto: ©Ader-Nordmann.

Utöver bokkontraktet såldes 23 brev till bokförläggaren Lachâtre signerade den tyske filosofen, varav de flesta daterats till år 1872. Korrespondensen genererade ett slutpris på 160 000 euro, ett pris som understryker brevens historiska relevans.

Dessutom framgår det från breven att Marx själv hade översatt Kapitalet till franska, eftersom han inte var nöjd med den första översättningen bokförlaget initierat.

Sök efter historiska böcker, texter och manuskript direkt på Barnebys.