Barnebys satte sig ner med konservatorn Anna Bronzoni Catellani, som sedan år 1989 restaurerar, konserverar och värderar konst.

Hej Anna! Skulle du kunna ge oss en kort introduktion till 1600-talets måleri?

Århundradet 1600 var en tid av stora förändringar inom konsten – från att måleriet främst varit ljust och bekymmerslöst förde 1600-talet med sig det dramatiska och mörka. Rom ersatte Florens som konstens naturliga mittpunkt och konstnärer reste till staden från när och fjärran. För det italienska konstlivet var familjen Carracci särskilt betydelsefull – familjen bestod av flera framstående målare, vilka i sin tur gav liv till Bolognaskolan.

Skärmavbild 2018-10-09 kl. 16.46.36 Skärmavbild 2018-10-09 kl. 16.46.36

Bolognaskolan var både en akademi och en konstströmning där naturen återigen tog plats på duken men på ett helt annat sätt än hur de samtida naturalisterna målade. Bolognaskolan inspirerade en hel generation unga konstnärer till skapandet av motiv med varierande karaktär, allt från kyrkligt till profant med mytologiska förtecken. Friluftslivet intog konstscenen, med naturalismen i fokus.

1600-talet var alltså en tid av stora innovationer inom bildkonsten, vilket även gällde arkitekturen med arkitekten Giovanni Lorenzo Bernini i spetsen. Det var en tid som kännetecknades av förändring, både gällande stilar och estetiska normer såväl som gällande  moraliska värderingar.

Vilka skulle du säga är 1600-talsmåleriets mest ikoniska konstnärer?

Caravaggio var den konstnär som revolutionerade konsten, och han är en av mina favoriter. Vidare kan nämnas de berömda franska konstnärerna Nicolas Poussin och hans svåger Gaspar Doughet. De båda målade ofta i i Campagna strax utanför Rom, där de skapade fantastiskt landskapsmåleri. Flera spännande holländska konstnärer färdades också till Rom, där de kom att ingå i en konströrelse vid namn I Bamboccianti. Listan över konstnärer som befolkade Roms gator är lång!

Annibale Carraccis verk "Il trionfo di Galatea". Annibale Carraccis verk "Il trionfo di Galatea".

Vilka är enligt dig 1600-talskonsten mest utmärkande drag?

Låt oss använda Annibale Carraccis verk Il trionfo di Galatea som exempel. Bildytan domineras av en mörk bakgrund där diagonalt placerade motiv agerar på ett sätt som tycks fortsätta utanför tavlans gränser. Måleriet består av visuella konstruktioner som går hand i hand med de stora upptäckter som samtidigt sker bland århundradets vetenskapsmän, som studerar och skriver om universums karta och där universums gränser är lika obegränsad som tavlans yta.

Finns det specifika teman eller motiv som avbildades?

Det faktum att jorden inte längre upplevdes som universums centrum, vilket man tidigare trott, utan som en beståndsdel i ett enormt kosmos lämnade inte bara avtryck på vetenskapen utan även på konsten. En rädsla för det okända spred sig och är något som man ofta kan förnimma i målningar från barocktiden, ofta förkroppsligat genom mörka paletter. Kyrkans dogmer och vetenskapens nya rön myntade effektivt nya konstuttryck.

Svenskt 1700-talsmåleri, osignerat. Delvis rengjord av Ateljé Catellani. Den vänstra sidan visar den rengjorda delen, med den ursprungliga färgställningen. Svenskt 1700-talsmåleri, osignerat. Delvis rengjord av Ateljé Catellani. Den vänstra sidan visar den rengjorda delen, med den ursprungliga färgställningen.

Vad bör man som köpare tänka på när man börjar intressera sig för 1600-talskonst?

Att identifiera vad som är vad inom 1600-talsmåleri kan vara svårt. En tränad konnässör har nog lättare att välja ut de bästa verk som finns ute på marknaden. Ibland kan man fynda genom att köpa verk som är förstklassiga inom sin genre – det händer ofta att målningar som kommer fram i dagens ljus har levt ett långt liv och överlevt både krig och annat. Det är inte sällan att efter en professionell rengöring och restaurering som både signatur och detaljer blir synliga, vilket bidra till att förhöja dess kvalitet och ekonomiska värde.

Osignerat verk, troligtvis Italien sent 1600-tal. Osignerat verk, troligtvis Italien sent 1600-tal.

Vi förstår att många verk från 1500- och 1600-talen saknar signaturer. Hur går man tillväga som expert när man försöker datera och härleda dessa verk till konstnärer?

Att sätta signatur på konstverk är ett relativt sent fenomen. Under 1500- och 1600-talen var det endast ett fåtal konstnärer som signerade sina verk, därför är många verk, oavsett kvalitet, sällan signerade och daterade. Det är då upp till betraktaren att identifiera konstnären som målat verket, en uppgift som kräver ofta både tid, tålamod, och en hel del specifika kunskaper.

Vad är det i 1600-talsmåleriet som lockar dig? Har du något favoritkonstnär?

Min favoritkonstnär, Caravaggio, uttryckte livets mörka sida utan pardon, och för det fick han fängelse. Caravaggio förvandlar vardagslivets gestalter till helgon och prostituerade till madonnor. Han dör ung efter att ha revolutionerat hela konstscenen, som sedan kom att återgå till sin tidigare bekymmersfria flärd, med skira och lätta färger.

Fler fantastiska 1600-talsverk hittar du här.