Måndag den 12 september, samma datum som Ostindiefararen Götheborg förliste 1745, kommer det att hållas en välgörenhetsauktion ombord på det nya fartyget med samma namn. Auktionen kommer b l a att innehålla 15 föremål som bärgades under James Keillers dykningar 1905-06. Välgörenhetsauktionens intäkter går oavkortat till den "nya" Ostindiefararen Götheborgs framtida seglatser. Utöver de bärgade föremålen är det fritt fram att skänka föremål med anknytning till Kina eller Ostindiska Kompaniet. Auktionen anordnas b l a av Björn Gremner på AntikWest i Göteborg.

 


Kommentera