I torsdags öppnade AntikWest's jul- och nyårsutställning i butiken "Från Kina till Europa - Ostindiska Compagniernas porslin". Utställningen pågår 22 november – 7 januari. Främst erbjuds föremål som importerats med Svenska Ostindiska Kompaniet 1731-1813. Många av de intressanta porslinsföremålen har anknytning till Sverige, såsom ett fat ur Gustaf III:s dopservis,  en kopp som tillhört drottning Ulrika Eleonora och en tekanna med dekor av en Ostindiefarare med svensk flagga. Till utställningen hör också två fat från Jiaqing ca 1800, där dekoren består av tänkvärda ordspråk på svenska. ”Afwund plågar wärst sin Ägare” och ”Må vi förlåta hos andra vad vi ursäkta hos oss Själva”. Fascinerande att en förlaga skickats med från Sverige och sedan kopierats av en kinesisk dekormålare som förmodligen inte förstod ett ord av vad han skrev.

Tallrik med ordspråksdekor ”Afwund plågar wärst sin ägare”

Fat med ordspråksdekor ”Må vi förlåta hos andra hwad vi ursäkta hos oss själfva”

Kommentera