Kulturhistoriska skatter går under klubban när den framlidne storsamlaren Peter H.B Frelinghuysen Jr kinesiska exportporslin går under klubban på Christie´s i New York den 24 januari 2012.

EXPORTPORSLIN, CHRISTIE´S,

Kongressmannen från New Jersey är barnbarn till den berömde samlaren H.O. och Louisine Havemeyer. Samlingen består av kompaniporslin med historiska och politiska motiv samt vapenporslin som på ett eller annat sätt har anknytning till hans familj. Samlingen omfattar 160 delar till ett utrop om 660 000 dollar.

PUNCHSKÅL, EXPORTPORSLIN, CHRISTIE´S, DANMARK

Något relativt vanligt förekommande på auktion och i antikaffärer i Sverige är bålskålar för punch som var en modedryck redan på 1700-talet, för att inte tala om 1800-talet. Motiven varierar men har ofta en kinesiserande stil. I det här fallet föreställer den spännande stadsvyn Graabroedretorv i Köpenhamn. Skålen ropas i motsvarande 200 000 kronor.

Bålskål, punch bowl, kompaniporslin, Ostindiska Kompaniet

Den här underbara skålen visar på aktiviteten kring de hamnstäder där de olika utländska kompanierna hade verksamheter och lastade sina fartyg fulla med exotiska kryddor, te, siden, lack och porslin. Till vänster syns den svenska flaggan i topp. Skålen såldes på 1970-talet på Sotheby´s i New York och har nu ett utrop på knappt 300 000 kronor.

Kommentera