Se Ostindiefararen Götheborg kasta loss från pir 4 på Eriksberg i Göteborg, idag kl 15. Det är starten på European Tour 2013, en fyra månader lång segling där Ostindiefararen kommer att besöka nio länder och femton städer och bla delta i L'Armada de Rouen och Tall Ship Race.

Här kan du läsa mer om Ostindiefararen Götheborgs äventyr i sommar, eller vill du kanske ansöka om att segla med?!

Kommentera