Den Islamiska Staten, ISIS, har satt i system att förstöra men även stjäla och sälja betydande kulturföremål för att finansiera sina krig och terrorhandlingar.

Det är inget nytt att konststölder delvis finansierar krig. Det finns många historiska exempel där det hänt, men vad som är uppenbart tragiskt är att ISIS härjar i ett av världens mest betydelsefulla områden för arkeologiska utgrävningar.

Experter menar att antika föremål för cirka 300 miljoner euro har nått auktions och antikmarknaden genom smuggling till Turkiet, Libanon och Jordanien.

The Financial Times har tidigare rapporterat hur ISIS systematisk förstört städer som Nimrud, Ninevah och Hatra och att förhistoriska föremål från städerna smugglats ut och sålts på svarta marknaden. Bara i London, som är ett av världens nav för handel med antikviteter och arkitektoniska konstföremål, sägs över hundra antika föremål cirkulera på svarta marknaden.

Den bild av ISIS som förstör fasader och antika skulpturer i filmer som sprids genom sociala medier och på olika sajter runt om i världen är bara delvis sann. Mycket tas om hand och säljs för att finansiera kriget och vidriga terrorhandlingar.

Men det är inte bara ISIS som försöker smuggla ut och sälja föremålen. Även desperata människor som kämpar för sin överlevnad mot svält försöker få mat på bordet genom att sälja föremål.

Problemet är att ingen riktigt tycks ta sitt ansvar på den marknad som årligen omsätter 3 miljarder euro. Samtidigt anser vissa samlare att de gör världen en tjänst som räddar föremålen till eftervärlden genom att de inte bara förstörs. Till exempel har många av områdets museimän försökt att rädda och transportera bort så mycket föremål man bara kunnat innan ISIS tagit makten över städerna, för att de inte ska gå förlorade i ISIS respektlösa förstörelse av de ovärderliga historiska städerna.

Vissa arkeologer jämför flera av världens mest intressanta arkeologiska områden vid en Schweizerost - alldeles håliga, av de otillåtna utgrävningarna och stölderna.

Palmyra är en stad som stått som en orubblig kuliss för olika civilisation och kulturer genom tusentals år. Det har sedan länge tagits upp på UNESCOS:s världsarvlista som en av världens mest intressanta platser. Frågan är nu hur det är möjligt att sätta stopp för den förstörelse och smuggling som äger rum, men kanske framför allt hur man får ett slut på den försäljning som sker medvetet eller omedvetet av antikhandlare och auktionshus världen över, och som gynnar den Islamska Statens vidare krig och terror.