När man summerar alla olika rapporter som kommer ut så här års är det en väldigt splittrad marknad som målas upp.

Det dyra blir allt dyrare, och det billiga blir bara billigare. Hur kan det komma sig, och hur kan mönstret förändras?

Det är frågan de flesta i konst och auktionsbranschen ställer sig idag.

Det har knappast undgått någon att 2015 innehöll flera av de dyraste försäljningarna någonsin, både på auktion och i handeln. Samtidigt visar allt fler antikhandlare och auktionshus röda siffror och kämpar för sin överlevnad.

När Dr Clare McAndrew står på scen under TEFAF i Maastricht för att redovisa The TEFAF Art Market report 2015, så bekräftar hon att kurvan för försäljning av konst över 10 miljoner dollar går spikrakt uppåt, med en ökning på hela 19% jämfört med förra året. Medan totala marknaden backar med 7% jämfört med 2014. Vilket i sin tur innebär att prisbilden på mycket konst,design och antikviteter i lägre segment fortsätter falla.

Samtidigt får man komma ihåg att den totala marknaden ökat från cirka 20 miljarder 2003 till cirka 64 miljarder dollar 2015. En imponerande siffra tillskriven globalisering, digitalisering och den monetära kraften från nya ekonomier.

Helt naturligt har det spekulerats i en ny konstbubbla.

Senast konstmarknaden kollapsade med full kraft var 2008. Hårdast drabbades den amerikanska marknaden, medan den totala marknaden delvis räddades av den kinesiska superdrakens enorma aptit på Warhol och Picasso. Kraschen dessförinnan gällde sviterna av den globala bostadsbubblan 1991.

Både jag och Clare McAndrew är eniga om att det finns incitament som tyder på att en eventuell bubbla dröjer. Åtminstone ett tag till.

Försiktiga banker och långsiktiga köpare

Dessutom är det så många spekulanter från olika världsdelar inblandade i senaste årens prisuppgång att marknaden känns mer stabil. Liksom bankerna har varit betydligt mer försiktiga att låna ut pengar till att köpa konst.

Men självklart kan mycket förändras väldigt snabbt, och förr eller senare kommer det självklart en kännbar nedgång.

Museer och samlare ökar efterfrågan

En enorm tillväxttakt av nya museer runt om i världen har förstås spätt på den ökade prisbilden på de unika och mest högkvalitativa föremålen.

Under de senaste femton åren har det öppnat fler museer i världen än under hela 18-1900-talet. I Kina öppnade det förra året ett nytt museum per dag(!). Konkurrensen om att fylla museerna och privatsamlingar med de mest högkvalitativa föremålen, gör förstås att det blir huggsexa och priserna ökar.

Samtidigt blir det en utmaning att hålla uppe det senaste decenniets exceptionella värdestegringar för den totala marknaden i och med den begränsade tillgången av de mest intressanta föremålen.

Tillväxtpotential i de lägre segmenten

Under flera år har olika rapporter pekat på en problematik kring världens ekonomiska resurser. De rikaste har blivit allt fler, och framför allt rikare medan en utbredd medelklass med minskade tillgångar förmodligen även får negativa konsekvenser för konstmarknaden.

De senaste åren har fokus handlat om att öka målgruppen för det "bästa", vilket även årets siffror indikerar. Medan det finns en oerhörd potential i de lägre segmenten förutsatt att man lyckas attrahera den breda medelklassen i de konstköpande I-länderna. Samtidigt som de nya ekonomiernas växande medelklass måste adderas. Hur det ska göras har ingen rapport än så länge, mig veterligen, rapporterat om.

Alla vill ha "nytt"...

Det som ökat mest de senaste åren är utan tvekan modernt och samtida måleri och skulptur, vilket tillsammans står för 76% av den totala marknaden för så kallad "Fine Art".

Äldre måleri är en av få kategorier som konsekvent har backat de senaste tio åren. Anmärkningsvärt är även att USA och i synnerhet New York är den stora motorn, utan konkurrens, för den moderna konstens tillväxt, medan Storbritannien fortfarande har greppet om marknaden för så kallade "Old Masters"(vilken i sammanhanget står för en försvinnande liten marknadsandel=9%).

...och alla vill ha samma

USA står för hela 47% av det totala värdet av 2015 års försäljningar av "Post War & Contemporary Art". Samtidigt kan konstateras att 20 konstnärer står för hela 45% av värdet, och endast tjuga försålda verk står för 14% av det totala värdet. Imponerande siffror på sitt sätt.

När det kommer till den moderna konsten så står den amerikanska marknaden, som är väldigt centrerad till New York, för hela 45% av det totala värdet, och de tjugo högst betalda konstnärerna står för otroliga 59%(!) av totala värdet, där de tjugo dyraste verken omsatte 24% av det totala värdet.

McAndrews rapport berättar även att 61% av det totala värdet spenderas på konstverk som kostat över 1 miljon dollar, medan det står för endast 1% av den totala volymen.

Online starkt framåt

När det kommer till den digitala omställningen har konstmarknaden kallats en av världens sista utposter, men mognadsgrader har ökat enormt de senaste åren och demokratiseringen är ett faktum.

Mycket har hänt, och under 2015 omsatte onlineförsäljningen av konst i världen hela 4,7 miljarder dollar. Vilket i sin tur innebär att onlineförsäljningen ökade med 7%.

Det är utan tvekan volymsegmentet som ännu passar bäst att sälja genom renodlade onlineauktioner, medan de dyraste föremålen fortfarande  kräver en mer fysisk närvaro både av konsten och köparna. Barnebys, som erbjuder möjligt att hitta utbud från både online-auktioner och klassiska slagauktioner, ses som en perfekt lösning i form av söksajt där man hittar vad man söker. Och ibland inte ens visste att man sökte.

Summa sumarum kan vi konstatera att det är en ganska välmående konstmarknaden, trots allt. Samtidigt som det är det största tappet på länge sedan tidigare år, är det den näst högsta omsättningssiffran någonsin.

Till syvende och sist handlar det om hur man väljer att se på det.