För företag är det mer uppenbart, och många gånger lättare att värdera. Särskilt som konstverk, illustrationer eller fotografier ofta är ett tydligt och effektivt hjälpmedel i ett företags kommunikation och varumärkesbyggande. Att använda konst för att öka ett företags varumärkeskännedom är inget nytt.

Jag tänker närmast på Vinge Advokatbyrå vars delägare Jan Widlund började samla samtida konst för tjugo år sedan. Idag omfattar samlingen flera hundra verk som delvis hänger i advokatfirmans lokaler. Konsten har blivit en viktig del för byråns identitet och kommunikation. Till det kommer förstås värdet av de anställdas förbättrade arbetsmiljö, ökade kreativitet och allmänbildning.

Ett annat exempel är flera av de svenska storbankerna som sitter på enorma konstsamlingar som pryder vägg efter vägg på kontoren runt om i vårt avlånga land. Allt från oljemålningar av Isaac Grünewald och Jacob Hägg till litografier av Peter Dahl och Ernst Billgren. Konst som möter bankens kunder och manar till samtal som stärker relationen och inger förtroende.

Vi ser även globala storföretag som Coca Cola, vilka använder sig av illustrationer i rent kommersiellt syfte för att få barn i ung ålder att tråna efter produkten. Genom att visa Tomten i röda kläder drickandes den sötade drycken för att orka dela ut klappar till alla snälla barn kämpar man tappert med att konkurrera ut Apotekarnes traditionella, men något bistra, tomte i gråa byxor och grön jacka.

Främst av dem alla har nog ändå varit kyrkan.

Det är nästan svårt att föreställa sig vilken roll konsten spelat för kristendomen.

Det var antagligen ingen lätt match att få hedningarna att gå över till en gemensam gudatro. När korsriddarna gjort sitt och vapnen talat sitt tydliga men brutala språk handlade det om att få befolkningen, i olika länder där man drog fram, att faktiskt tro på och ty sig till den kristna tron av egen fri vilja. Hur skulle man göra det? Jo, tack vare världens största reklamkupp genom tiderna.

Man fyllde kyrkorummen och offentliga miljöer med målningar, illustrationer och skulpturer ur Bibeln. Dels för att förklara innehållet i den heliga skriften för alla som inte kunde läsa, vilka var merparten av Europas befolkning, men även för att övertyga om den nya lärans förträfflighet och betydelse för oss människor.

Jag skulle rent av vilja påstå att den ovanligt långa reklamkampanjen resulterade i att de religiösa bilderna är världens vanligaste motiv. Före landskapsmålningar. Men även dem visar ju gudomlighet. Om än i en annan form.

Alla religiösa motiv kommer från Duran Subastas auktion som hålls den 25 januari. Här kan du se samtliga föremål, både gudomliga och av mer mänskligt slag.