Allt hade sin början i källaren på Victoria på Norrlandsgatan i Stockholm. Det var en en grå oktoberkväll 1856 och konstnären Johan Boklund hade kallat några av hans vänner till ett möte. Mötena fortsatte under ambulerande former på olika lokaler runt om i Stockholm och kom att kallas Konstnärsklubben. När Konstnärshuset stod klart 1899 på Smålandsgatan i centrala Stockholm efter ritningar av arkitekten Ludvig Peterson blev det hemvist åt många av konstnärerna som var med i Konstnärsklubben. Då ägdes huset av SKF, Svenska Konstnärernas Förening, men år 1929 gick man in i ett samägande av lokalen tillsammans med Konstnärsklubben.

Dan-Wolgers_Här-slutar-allmän-väg_Bukowskis "HÄR SLUTAR ALLMÄN VÄG" av Dan Wolgers från 1995 kostade närmare 25 000 kronor på Bukowskis Contemporary

Upprinnelsen till lokalen och föreningen var att många av de betydande konstnärerna var emot Konstakademiens starka dominas över den svenska konstscenen. I de främsta leden stod de konstnärer, som i konsthistorien kom att kallas opponenterna.

 

Carl-Larsson_SKF_opponenterna_Konstnärsklubben_Dan-Wolgers Carl Larsson får hjälp av hans hustru Karin med hängningen till en utställning på Konstnärshuset

 

I SKF var även kvinnor välkomna men i Konstnärsklubben har det varit annorlunda. Vilket har varit en mycket omdebatterad fråga.  I förra veckan var efter år av externa, och i vissa fall, interna påtryckningar att rösta för förändring. Det handlade om huruvida man skulle stryka ett par ord i stadgarna, en gammal formulering som stipulerar att klubben är "för män". Efter röstningen ägt rum stod resultatet klart. Konstnärsklubben förblir en klubb för män. Vilket fick Dan Wolgers att ta ton när han i DN gav sin syn på saken;

- Det övergår mitt förstånd att någon konstnär alls hellre ser Konstnärsklubben som en sällskapsklubb än som den yrkesklubb den utan tvivel en gång inrättades för att vara. Maken till egoism och osolidariskt, faktiskt aningslöst, ställningstagande måste man leta efter i dessa tider när kulturen efterhand tvingas allt längre ut i marginalen. Det var inte "gamla fina traditioner" som en gång byggde klubben - det var radikalitet, solidaritet, kamratskap och omsorg om den egna yrkeskåren. Dessa karlar drar skam inte bara över sig själva utan också över hela kåren.

Dan-Wolgers_Självporträtt Självporträttet av dan wolgers såldes på Tradera för 320 kronor.

Ord och inga visor av en konstnär som själv är invald i klubben. Även om uttalandet kanske fungerar som en tankeställare för nya generationer som hellre står på barrikaderna än väljs in i lika otidsenliga grupperingar. Eller så väljer man att se Konstnärsklubben som en just en klubb för manliga konstnärer som inte har för avsikt att vika plats åt "hen" i sina vokabulär.

Dan-Wolgers_telefonkatalog_Konstnärsklubben_DN Dan Wolgers "Gula sidorna", från 1992 skapade redig debatt när hans konceptuella konst prydde "Gula Sidorna". Telefonkatalogen klubbades för 1 500 kronro på Bukowskis Market.

Kommentarer