Igår kväll var jag inbjuden på en timmes debatt om Nutida konst på auktion på Stockholms Auktionsverk. Debatten var ett startskott på Stockholm Art Week som håller på till och med söndag 17 februari då den konstintensiva veckan avslutas med drinkar på ett av Stockholms mest populära vattenhål, Riche. I debatten som leddes av Karolina Bertorp, Moderna samlare deltog den mycket välformulerade konstnären Meta Isaeus-Berlin samt SvD:s kulturjournalist med stor kännedom om både konst och konstmarknaden, Clemens Poellinger. Från auktionshusen var det Niclas Forsman vd för Stockholms Auktionsverk, medan gallerileden företräddes av Björn Wetterling, Wetterling Gallery och som konstsamlare tog Johan Norman plats i stolen istället för Tom Böttiger som tyvärr inte kunde närvara som utlovat.

Artweek_konstdebatt_Stockholms Auktionsverk_Björn Wetterling_Clemens Poellinger Från vänster: Clemens Poellinger, Meta Isaeus-Berlin, Johan Norman, Karolina Bertorp och Niclas Forsman

Debatten inleddes med att Karolina Bertorp ställde frågor om den samtida konstscenen som hon kryddade med mer riktade frågeställningar till de olika debattörerna.

Snart kunde konstateras att en av de mest högljudda tidigare kritikerna mot auktionshusens inblandning på den samtida konstscenen helt bytt åsikt. Om det berodde på uppgivenhet, doping eller djupare insikt framkom aldrig helt, då den banbrytande galleristen Björn Wetterling tycktes ha funnit sig i att han blivit omsprungen redan i den andra kurvan av stafetten. If you can´t beat them join them, som han uttryckte det.

Meta Isaeus-Berlin redogjorde mer klart och mindre känslomässigt för hur hon som konstnär såg på galleristen kontra auktionshusens roll.

- Basen är galleriet. Det är med galleristen man bygger upp en relation och det är av henne/honom som man får stöd i den kreativa processen när det behövs. Samtidigt är jag glad att min konst syns i flera sammanhang och att det så många vill köpa min konst.

Clemens Poellinger som vägde tungt i debatten, och gärna hade fått komma mer till tals, menade att auktioner är ett näringslivsfenomen och inte ett konstfenomen. Medan galleristen berättar en hel berättelse är tjusningen med auktioner slumpen.

Johan fortsatte:

- Det är en väldigt olika upplevelse att handla på galleri och auktion. Det är två helt olika tillvägagångssätt.

Moderator Karolina Bertorp tog upp auktionshusens Private Sales, det vill säga försäljningar av konst som förmedlas eller säljs direkt till kund utan att exponeras på auktioner(gäller i högsta grad även överexponerade återrop). Hon menade att den typen av försäljningar ökat senaste året internationellt med 20-30%, och undrade hur det såg ut i Sverige.

Svaren ebbade ut. I avsaknad av större erfarenhet är min bedömning. I Sverige förekommer Private Sales men jämförelsevis i betydligt mindre skala än internationellt. När det kommer till auktionsförfarandet är vi inte helt olika kineserna. Vi tycker om spelmekanismen som triggas igång vid auktion toppat med den typiska svenska ängsligheten som gör att vi känner oss mer motiverade till köp om någon bjuder emot. Då får ju marknadskrafterna styra, tycks vi resonera.

När Björn Wetterling fick frågan hur han ställde sig till att gå direkt till auktionshuset med konsten "à la Damien Hirst" svarade han att han mycket väl kunde tänkas att sälja ut sin gallerikonst på auktion. Någon han till och med föreslagit till Niclas Forsman, som tackat för erbjudandet men än så länge klokt avböjt.

Konstnären Meta Isaeus-Berlin var däremot mycket tydlig med att hon tror att det är illa om auktionshus och gallerist kommer för nära varandra. Hon uppskattar att det fortfarande finns en diskrepans, inte minst vad gäller priserna.

Även om det var Meta Isaeus-Berlin som fick avsluta detta uppfriskande initiativ från Stockholms Auktionsverks sida innan frågestunden tog vid, så får detta inlägg avslutas med kulturskribent Poellingers ord som på ett insiktsfullt sätt summerar konstköpandet, inte minst på andrahandsmarknaden: Konsten är en renodlad lyxprodukt sett ur ägandeperspektiv men som upplevelse kan den delas av alla.

Kommentarer