Har funderat en del på en aktuell fråga. Det handlar om marginaliseringen av de estetiska ämnena i skolan, en fråga som det skrivits flera debattartiklar om den senaste tiden.

Barn tecknar utanför skola i Soho

För ett par månader sedan intervjuade jag några chefer och opinionsbildare för att få deras tankar kring frågan "Vad ska till för att höja effektiviteten inom offentlig sektor?". Den offentliga sektorn kommer inom kort att lida grav brist på arbetskraft och skattepengar, något måste alltså till för att effektiviteten ska kunna höjas och samhället fortsätta drivas framåt. En aspekt som återkom i nästan allas svar var vikten av innovation, innovation i betydelsen nytänkande och att hitta nya lösningar på problem.

Som jag skrivit kort om i ett tidigare inlägg visar forskning att konst tvingar vår hjärna att tänka i nya banor. Konstverk utmanar genom sina visuella mönster och innehåll våra tankar, hjärnan behöver skapa nya tankebanor för att förstå och ge mening åt det den ser. Dessa nya banor leder till att vi blir mer benägna att tänka annorlunda och nytt, vilket kan främja vår kreativitet. När man ser den tydliga kopplingen mellan kreativitet och innovation och vikten av en hög framtida innovationsnivå, inser man vilken otroligt viktig politisk fråga det här är. Kulturpolitisk, och kanske ännu mer utbildningspolitisk. Att man drar ner på de estetiska ämnena i skolan kan på sikt leda till att Sverige halkar efter innovationsmässigt, vilket i högsta grad kommer att påverka såväl den offentliga sektorn som teknologibranscher och naturligtvis även kreativa branscher. Det borde vara högprioriterat att låta barn och ungdomar omges av och lära sig om konst från tidig ålder och genom hela skolsystemet. Att de estetiska ämnena riskerar att bortprioriteras än mer är både skrämmande och förvånande.

Vägg i Williamsburg

Tom Tits har nyligen startat initiativet "Hjärnvägen", som protesterar mot utvecklingen genom att samla namnunderskrifter. På kampanjsidan kan ni även läsa några av de aktuella debattartiklar som skrivits i ämnet.

Dagens soundtrack: Say Lou Lou, Better In The Dark


Kommentera