För tredje gången delas Fredrik Roos stipendium ut på Moderna Museet Malmö. Stipendiet på 250 000 kr samt en separatutställning på Moderna i Malmö tilldelas yngre nordiska konstnärer är ett av Sveriges största konststipendier. I år går stipendiet till Tomas Lundgren.

Tomas är född 1985 och tog sin master från Valand förra våren och i sitt konstnärskap utforskar och synliggör han delar av det förflutna med utgångspunkt i arkivet. Han avbildar människor i samhällets utkant, deformerade människokroppar, rasbiologins dokumentation eller rättsmedicinskt bevismaterial.

Juryns motivering lyder:

"Tomas Lundgren ifrågasätter den klassiska estetikens begrepp mimesis genom att sätta ihop sina bilder av suddiga minnesfragment snarare än exakta avbildningar. Hur någon ser ut innebär inte att man vet vad vad någon känner eller tänker. Tomas Lundgrens konstnärskap skärper därmed vårt dagliga vaneseende genom att påminna oss om bilders bedräglighet".

I det nummer av tidningen BON som är ute i butik nu finns en intervju med Tomas för den som vill läsa mer!

 

Bästa_Antonia

Kommentera