I min bok Värdet av konst skriver vi en del om hur konst kan få dig att öppna upp för nya tankesätt och påverka dig på olika sätt. Men, som vi också skriver, har det än så länge publicerats relativt lite forskning inom detta område. Nu ska inte konst behöva mätas och tillskrivas positiva effekter för att berättiga sitt varande. Men i en tid då kulturbudgetar slaktas så fort ekonomin går sämre och estetiska ämnen riskerar att marginaliseras ännu mer ute i skolorna, kan det vara viktigt att ibland lyfta konstens faktiska betydelse och värden för oss som individer.

Bild: Alain Pilon, New York Times

Den 23 november skrev forskarna Brian Kisida, Jay P. Greene och Daniel H. Bowen en artikel i New York Times med rubriken ”Art Makes You Smart” (det är onekligen lite mer drag i engelska originalrubriken, men innebörden är inte mindre intressant på svenska). De berättar där om vad som hände efter att Crystal Bridges Museum of American Art öppnade i Bentonville, Ark. De tre forskarna bestämde sig för att utföra en studie som tittade på relationen mellan skolelevers exponering för konst och tänkbara positiva följder, exempelvis bättre tentaresultat, ökat socialt ansvarstagande etc.

Nära 11 000 elever och 500 lärare deltog i studien, varav ungefär hälften slumpmässigt valdes ut att besöka det nyöppnade museet. Det visade sig att elever som fick möjlighet att besöka museet bland annat utvecklade en bättre förmåga att tänka kritiskt, en högre social toleransnivå, en bättre förmåga att förstå historiska beslut och värden, samt blev mer benägna att vilja besöka andra konstmuseum och kulturella institutioner.

Att besöka museum och exponeras för konst kan alltså bidra till att skapa nya idéer och utveckla en ny typ av förståelse för olika mänskliga villkor. Argumentationen från mitt tidigare inlägg om att konstundervisning av olika slag borde vara en självklar del av alla barn och ungdomars utbildning, känns nu ännu starkare.

Dagens soundtrack: Unknown Mortal Orchestra, So Good At Being In Trouble

Instagram: @johannakarolina82

 

 

Kommentera