21 maj håller Bonhams auktionen American Art sale i New York. Av objekten är ett speciellt spännande, nämligen det återfunna porträttet av Captain Gabriel Maturin målat av John Singleton Copley 1771. Målningen som varit spårlöst försvunnen hittades i USA och identifierades som Copleys originalmålning 2011. Verket är en del av ca 25 porträtt Copley målande under en sex månaders vistelse i New York fyra år innan Amerikanska Revolutionen.

Captain Gabriel Maturin

Copley målade 1768 ett porträtt av överbefälhavaren Thomas Gage, vilket öppnade dörrarna och var hans väg in i porträttmålandet i USA. Thomas Gage var överbefälhavare över den amerikanska kungamaktens militära styrkor och Gabriel Maturin var hans närmste adjutant. Målningen beräknas gå för mellan 3,2-4,5 miljoner kronor.

Copley är främst känd för sina porträtt av viktiga personer i koloniala New England, porträtten ansågs under sin tid som innovativa då de tenderade att porträttera personerna med föremål som var karakteristiska för deras liv.

Överbefälhavaren Thomas Gage

Bonhams Kayla Carlsen har sagt att porträttet av Gabriel Maturin är av speciellt intresse eftersom det representerar en aspekt av det amerikanska samhället som idag nästintill försvunnit från historien, nämligen de som var lojala kungen och monarkin. Många av Copleys porträtt från denna tid försvann i tumultet kring revolutionen, vilket gör återupptäckten än mer speciell.

John Singleton Copley

 

 

Kommentera