Det finns väl ingen tid på året som vi stoppar i oss så mycket mat och dryck som under påsken, bortsett kanske julen då. Det finns en anledning att vi firar som vi gör, åtminstone i vår del av världen, där förklaringen finns inom den kristna och judiska tron. Även om det för de flesta barn idag snarare tycks handla om varför smågodistillverkaren Godiskungen gör skäl för namnet så har det historiskt varit mer fokus på annat ätbart.

Påsken är den viktigaste högtiden under det kristna kyrkoåret och skärtorsdagens sista måltiden troligtvis den mest avbildade måltidsscen konstvärlden beskådat. Mest känd är Leonardo da Vincis stora muralmålning i klostret Santa Maria delle Grazie i Milano. Målningen utfördes på beställning av hans mecenater grevparet Ludovico Sforza och hans hustru Beatrice D´Este under åren 1495-98 till refektoriet, det vill säga klostrets matsal. Nattvarden väckte stor uppmärksamhet redan på sin tid, och räknas till ett av högrenässansen första och viktigaste verk.
Leonardo-da-Vinci_Last-supper_Barnebys Da Vinci införde mycket nytt i sitt måleri, men särskilt tydligt i denna fantastiska bild är figurkompositionen;  hur konstnären flyttat Judas till samma sida som Jesus, vilket var nytt. I tidigare kända målningar så satt normalt Judas på andra sidan bordet från Jesus med huvudet vänt från betraktaren. Men än mer innovativt för konsthistorien var den dynamik och den tydliga dramatik som utspelar sig genom den gruppindelning konstnären använt sig av.
Dieric-Bouts-de-Oude--Het-Laatste-Avondmaal_Barnebys På bordet framför Jesus och hans lärojungar finns bröd, ägg, salt och vin uppdukat. Samtliga fulla med symbolisk innebörd. Vi ser de välputsade tenntallrikar, vari kläderna en gång speglat sig och de låga vinglasen som påminner oss om vanliga selterglas. De små assietterna med skuren fisk, en kristen symbol som bland annat användes av kristna i Egypten, där de kristna ritade en enkel fisk med foten i sanden för att visa varandra att de var just kristna.
nattvarden-av-Da-vinci Brödet på bordet framför sällskapet är inte bara ett av de äldsta och vanligaste av människans livsmedel, födans grundstomme utan även fyllt av symboliska värden. Brödet är en symbol för livet självt: kroppens och själens föda. Men bröd är även en symbol för förening och gemenskap. Vin har i många kulturer varit en symbol för lycka i äktenskapet. Men i det här fallet symboliserar vinet Kristi blod. I många målningar påminner oss vinet även om människans synd. Saltet, som Judas sträcker sig över och välter ut, är även det en symbol. Saltet står ofta på bordet som en symbol för gästfrihet och vänskap.

Kommentera