När Göteborgs Auktionsverk klubbade den finstämda och intima oljemålningen Studie vid lampsken av Björn Ahlgrensson från 1903 var det stort intresse. Framför allt på telefon. Klubban föll vid 148 000 kr vilket är nytt prisrekord för Rackstadmålaren.

Göteborgs Auktionsverk, Rackstadgruppen, Rackstadmåleri, prisrekord, Nationalmuseum

Den moderna avdelningen innehöll flertalet intressanta objekt varav ett var golvur tillskrivet Mjölby Intarsia (aukt. nr. 24) samt en bemålad glasmask av Vicke Lindstrand (aukt. nr. 59). Golvur och masken av Nationalmuseum.

 

 

Kommentera