Värdet av konst, med Helena Granströms ord:

Konsten, behöver vi konsten?

Jag vet inte? Kanske behöver vi konsten.

Men kanske skulle vi inte behöva behöva konsten.

Så länge äldrevård, ekonomi, psykiatri och naturvetenskap inte är konst, behöver vi konsten.

Så länge lokalvårdare, montörer och lärare inte är konstnärer, behöver vi konstnären.

Vad är konst? Jag vet inte.

Men om konst är illusion, behöver vi inte konsten. Inte om den är imitation av världen.

Om konsten är det konstgjorda, är konsten överflödig.

I en kultur som avskaffar närheten och ersätter den med tillgänglighet, som avskaffar känslan och ersätter den med beteende, som avskaffar friheten, och ersätter den med valfrihet, behöver vi konsten?

I en kultur som ersätter verkligt med virtuellt, som ersätter närvaro med symboler för närvaro, liv med symboler för liv, behöver vi konsten.

Om vi behöver konsten, är det konst som inte syftar till att ersätta verkligheten, utan till att berika den. Om vi behöver konsten är det inte för att den symboliserar, utan för att den pekar mot det som inte kan symboliseras.

Om vi, i en kultur där allt är konstruktion, eller sägs vara konstruktion, behöver konsten, är det just för att den upplöser gränsen mellan skapat och funnet. Konst är något man skapat, och något man funnit, inuti sig själv.

Om konsten är ett sätt att återge världen dess inneboende mening, behöver vi konsten. Om konsten är en plats där saker har värde, enbart i kraft av att finnas, behöver vi konsten. Om vi behöver konsten är det för att hjälpa att se det som inte är konst. Om vi behöver konsten, är det för att väcka det i oss som inte är konst.

I en kultur av teleskop och acceleratorer, av evolutionsbiologi, nanofysik och kvantkemi, behöver vi konsten. I en kultur där allting är klarlagt, förklarat, behöver vi konsten. Konsten förklarar världen, men tillåter den samtidigt att förbli oförklarad. Konsten beskriver människan men är samtidigt bevis för hennes obeskrivbarhet. Om vi behöver konsten är det som en påminnelse om att någonting i oss är större än vi.

Käthe Kollwitz, Self-Portrait with Pencil

Helena Granström är poet och dramatiker, har en magisterexamen i fysik och en licentiatexamen i matematik.

Dagens soundtrack: Syd Matters, Hi Life


Kommentera