De senaste åren har samtidskonsten stått för många av de största överraskningarna och flera av de högsta priserna i auktionssammanhang. Allt fler har intresserat sig för konsten, men även konstmarknaden, som har förändrats ganska radikalt de senaste åren. Anledningarna till att köpa konst är förstås olika och många väljer nya vägar att köpa den samtida konsten på. I ett samarbete med SvD accent ges nu en kurs om den samtida konsten ur ett, för många, nytt perspektiv.

Matthias-van-Arkel_Barnebys_kurs samtidskonst_SvD accent_Pontus Silfverstolpe Matthias van Arkels verk i silikon

Idag är ofta avsändaren dessvärre viktigare än konsten. Att synas har nästan blivit en förutsättning för att ges plats på konstscenen idag oavsett det handlar om auktioner, gallerier eller konstnärerna de företräder.

Tanken med kursen är att man ska lära sig om både samtidskonsten och konstmarknaden ur ett nytt perspektiv så att man får en större förståelse och en djupare instinkt om vad och varför den samtida konstscenen ser ut som den gör idag.

Kursen innehåller både möten med konstnärer, gallerister och forskare för att kursdeltagarna ska få en så nyanserad bild som möjligt. Kursen pågår under en femveckorsperiod med start tisdag 22 januari. Anmälan sker här.

 

Kommentarer