Många är vi som stått och fingrat på de oregelbundna skulpturala vaserna i olika färgnyanser, på loppisar och sedan ett tag tillbaka även på auktioner. En av dem som redan som barn intresserade sig för glaset som konstform var Christer Larzon från Landskrona. Egentligen var det mer glasblåsarens arbete, hur de förmådde att forma glaset från en brännhet klump till ett konstverk som fascinerade mest. Det betraktande barnet började snart att samla och när han kom "mötte" Coquille- glaset hamnade Flygsfors i allt större fokus för Christer. Med tiden utökades samlingen med allt som var formgivet av Paul Kedelv, varför Christer även kom att intressera sig för glasbruken i Reijmyre, Fröseke och Fåglavik.

Samlingen växte kontinuerligt genom inköp på antik- och kuriosamässor, marknader eller närliggande antikvitets- och kuriosabutiker och med tiden blev "nätet"en väg till nya inköp. Efter flera års samlande återfanns fler än 600 föremål på hyllorna och Christer var inte bara en  hängiven samlare utan även expert med en unik samling. Många kontakter skapades såväl inom som utanför Sveriges gränser och vänskapsband knöts med många andra samlare.

Allt för ung dog Christer i Tsunamin julen 2004.

Sällan har vi sett så mycket vackert svenskt glas på Barnebys som nu. Lördag den 29 december ropas samlingen ut på Skånes Auktionsverk i Landskrona med start klockan 12.00. Se hela katalogen här.

"På 1950-talet spreds namnet Flygsfors, nära Nybro i Småland, ut över världen. Från att ha varit ett litet glasbruk, vilket under åren 1888 till 1920 tillverkat fönsterglas och därefter lagts ner, kom tio år senare nya krafter att återuppta verksamheten men nu i huvudsak med produktion av prydnads- och belysningsglas. Under sin storhetstid var Flygsfors glasbruk det största i Europa avseende denna tillverkning med fler än 200 anställda.

Flygsfors_Skånes-Auktionsverk_reklamblad

Flera formgivare kom att knytas till företaget. Åren 1939 till 1942 var Wilhelm de Moor verksam ”art director”, men den som mest skulle komma att prägla tillverkningen var den produktive Paul Kedelv (1917-1990). Redan som 15-åring kom han till Orrefors som ritelev med Simon Gate och Edvard Hald som handledare. Under åren 1949 – 1956 var han knuten till glasbruket och 1952 lanserades, på en utställning i Stockholm, en av företagets största succéer genom kon- stglasserien ”Coquille”. En annan storsäljare av hans hand var glasserien ”Flamingo”. Andra formgivare att nämna var Wiktor Brandt som var verksam under nästan tjugo år mellan 1955 och 1974.

Flygsfors_Skånes-Auktionsverk_Barnebys

Flygsfors glasbruk övertogs 1974 av Orrefors och 1979 lades verksamheten ner. Under en kort period 1985 gjordes försök att blåsa nytt liv i tillverkningen och 1992 återupptogs verksamheten igen, dock i blygsam skala".

- Det är inte bara Flygsfors som ingår i samlingen utan även föremål från glasbruk som Reijmyre och Fåglavik. Även vid dessa båda glasbruk var Paul Kedelv verksam, vid Reijmyre i mer än tjugo år mellan 1956 och 1977. Här tillkom ”Coquilles” motsvarighet ”Harlequin”, men nu med en något dovare färgklang, skriver Skånes Auktionsverk i sin press release.

 

 

Kommentarer